Wywiadówki


Rada Rodziców
Rada Rodziców
28.09.2016

Zebranie Rady Rodziców

W dniu jutrzejszym o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie Przeddstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców z Dyrektorem Zespołu. Po jego zakończeniu o godzinie 17.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Oddziałowych Rad Rodziców z Radą Pedagogiczną ZPS Dobromierz, Serdecznie zapraszamy :-)

Zwycięska praca
Zwycięska praca
20.09.2016

Wywiadówka Szkolna

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 20 września o godzinie 16.30.