Misja


Misja Szkoły
Misja Szkoły

MISJA SZKOŁY:


• Kultywujemy tradycje.
• Zapewniamy bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.
• Wychowujemy w duchu patriotyzmu.
• Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania.
• Działamy zgodnie z oczekiwaniami środowiska lokalnego.
• Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.
• Uczymy tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych.
• Dbamy o nowoczesną bazę dydaktyczną szkoły.
• Rozwijamy zainteresowania i talenty uczniów.
• Uczymy uczniów samorządności.
• Opieramy współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
• Kształtujemy postawy prozdrowotne i proekologiczne.
• Stwarzamy przyjazną, rodzinną atmosferę.