Ubezpieczenie uczniów


Procedura zgłaszania roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus InterRisk

 

Instrukcja zgłaszania:

Przed przystąpieniem do zgłaszania roszczenia ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie:

  • serii i numeru polisy, z której będzie zgdane Ubezpieczającego
  • numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić świadczenie.

 

Jak zgłosić szkogę?

  • internetowo - za pośrednictwem strony internetowej http://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
  • pocztą tradycyjną - kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: Przegr.Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice
  • pocztą elektroniczną - skany wymaganych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl
  • telefonicznie - na numer telefonu InterRisk kontakt: (22) 575 25 25

 

Druk zgłoszenia orszczenia dostepny jest do pobrania z poniższej strony:

http://www. interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

[pobierz] 0.5 MB zakres-ubezpieczenia-umowy-ubezpieczenia-edu-plus-

zakres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia Edu Plus InterRisk

[pobierz] 0.2 MB procedura-zglaszania-roszczenia-z-umowy-ubezpiecze

Procedura zgłaszania roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus InterRisk

Dobrowolne ubezpieczenie uczniów NNW

 

Przypominamy Państwu, że rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne.

 

Jeśli uczniowie będą brali udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej, wtedy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowiązkowe (art. 14 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych Dz. U. z 2017 r. poz.1553).

 

Istnieje także możliwość zawarcia umowy z z wybraną przez Radę Rodziców firmą InterRisk. Kwota składki dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej obowiązuje w kwocie 34,00 IWariant III). Poniżej w załączniku można pobrać informację o zakresie ubezpieczenia.

 

Dyrektor

 

Więcej informacji na stronie:
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_ubezpieczeniach_szkolnych__22588