Październik 2019


14.10.2019

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Wyrażam wdzięczność, szacunek i uznanie wszystkim Wychowawcom, pracującym Nauczycielom oraz emerytowanym Nauczycielom za  pracę, pasję, oddanie i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Dzięki Państwa wiedzy, umiejętnościom i serdeczności, jaką otaczacie dzieci i młodzież, stają się Oni wartościowymi ludźmi otwartymi na świat i drugiego człowieka.

 

Realizacja zadań szkoły nie byłaby możliwa bez udziału Pracowników niepedagogicznych. Dzisiaj za Państwa codzienny trud także serdecznie dziękuję.

 

Jeszcze raz wszystkim Państwu życzę radości z efektów podejmowanych przedsięwzięć, entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia.

Dyrektor

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

04.10.2019

Projekt „W drodze do wolności”

 

W dniu dzisiejszym, w ramach tego projektu, w Naszej Szkole odbyła się inaugurująca konferencja adresowana do nauczycieli i uczniów klas ósmych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.

 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Biurem Edukacji Narodowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jest realizatorem projektu edukacyjnego „W drodze do wolności”.

 

Ideą projektu jest prezentacja kluczowych w historii polskiego narodu wydarzeń, które ukształtowały Polskę jako wolne i niepodległe państwo. Priorytetem jest także, aby jak najszerszy krąg odbiorców przyswoił i utrwalił wiedzę o najważniejszych wątkach ostatniego stulecia w dziejach państwa i narodu.

 

Tematem przewodnim konferencji cyklu „W drodze do wolności” był Rok 1939- Pierwszy Rok Walki. Zaprezentowane przez pracowników Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach wykłady, pozwoliły uczniom poznać i utrwalić najważniejsze informacje o wydarzeniach oraz wiodących postaciach z tego okresu.

Nauczyciele zyskali możliwość zapoznania się z najnowszymi ustaleniami historyków. Warsztaty poszerzyły nauczycielom ich wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania narzędzi TIK, gier i myślenia wizualnego. Udział w warsztatach przyczynił się do realizacji celów i wymagań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

Edukacja historyczna umożliwia rozbudzanie zainteresowań uczniów własną przeszłością, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, budzenie poczucia godności i dumy narodowej, budowanie szacunku dla innych ludzi oraz dokonań innych narodów i państw. Znajomość historii wzmacnia poczucie miłości do Ojczyzny, szacunku i przywiązania do tradycji oraz przeszłości własnego narodu oraz jego osiągnięć. Działania te sprzyjają krytycznemu odnoszeniu się do przeszłości, rozumieniu teraźniejszość i odpowiedzialnemu budowaniu przyszłość.

 

Organizatorzy