Marzec 2020


Pierwszy dzwonek online :-)

 

Przypominam wszystkim, że od jutra po raz pierwszy, usłyszymy dzwonek online. Wszelkie materiały i informacje zostały przesłane do Was i Waszych Rodziców w wiadomości w dzienniku elektronicznym. Proszę nastawić budziki, zaręczam, że nie będzie tak trudno. Ważne, abyśmy razem wspólnie wprowadzili tę zmianę w nasze obecne życie.

 

Pamiętajmy!
"Każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie, cudowna na końcu",

 

a my przecież nie raz wdrażaliśmy zmiany w życie. Jestem przekonany, że znając Was, wspólnie pokonamy wszystkie przeciwności.

 

W razie powstających problemów czy kłopotów, a przede wszystkim, kiedy będziecie chcieli porozmawiać kontaktujcie się ze mną, nauczycielami i wychowawcami.

Dyrektor

                                  Komunikat MEN. Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

 

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

 

Całość: https://kuratorium.kielce.pl/42383/komunikat-men-ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/

Bezpłatne warsztaty online dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia lekcji zdalnych

 

Bezpłatne warsztaty online dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia lekcji zdalnychFirma Amazon, wewspółpracy z Ministerstwem Cyfryzacji udostępniławszystkimchętnymnauczycielom, edukatorom, bibliotekarzom oraz rodzicom bezpłatnewarsztaty edukacyjne online, które przygotująich do przeprowadzenia ze swoimi uczniami, bądździećmilekcji zdalnych w trakcie zawieszenia zajęćw szkołach.Uczestnicy warsztatów dowiadująsię,jak prowadzićciekawe i angażującezajęciadla najmłodszych,związanem.in. z technologią,inżynieriąi matematyką,np. lekcje programowania dla dzieci z klas 1-3. Każdywebinar trwa 90 minut i przedstawia innetreści,pomysłyi eksperymenty.Pełne informacje nt. warsztatów i ich terminów:

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online?fbclid=IwAR2PlWO9eKfKXYyBGDCRKNTVEN2NNStezU4ns30qxKDP1LIhCXG5Q4t0VjI

 

Logowanie do Platformy STEM KINDLOTEKI:

 

https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/stem-kindloteka-dla-kazdego-?_ga=2.262716044.1617885702.1584027128-1288296582.1584027128%C2%A0

Dyrektor

 

Poradnik zdalnego nauczania

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi, przygotowało poradnik do nauki zdalnej. Zachęcamy nauczycieli, uczniów i rodziców do korzystania z udostępnionych materiałów.

 

Poradnik można pobrać poniżej.

[pobierz] 0.2 MB nauka-zdalna-podczas-zawieszenia-zajec-w-szkolach

Poradnik zdalnego nauczania

ZARZĄDZENIE Nr 18/2020
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 20 marca 2020 r.

 

w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych przy szkołach na terenie Gminy Kluczewsko

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm) w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. poz. 374 z 2020r. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z działaniami profilaktycznymi dotyczącymi COVID-19 zalecanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, zamykam wszystkie gminne place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz boiska sportowe przy szkołach na terenie Gminy Kluczewsko do odwołania.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń.

 

Wójt Gminy

/-/ Pałka Rafał

[pobierz] 0.1 MB zarzadzenie-zamkniecie-placow-zabaw-1

Całość zarządzenia

Informacja dotycząca zakresu materiału zdalnego nauczania

 

Niniejszym informuję, że podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowują i wykorzytują  materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływają w ten sposób na rozwijanie ich zainteresowań (zadania mogą angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie).

 

W trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej szkoły:

a/ szkoła nie prowadzi zajęć edukacyjnych (ani w budynku, ani za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
b/ szkoła nie prowadzi oceniania uczniów,
c/ zadania przesyłane przez nauczycieli w ramach tzw. nauczania zdalnego nie mają charakteru obligatoryjnego, ich wykonanie bądź niewykonanie nie jest podstawą do wystawienia oceny, ani w trakcie zawieszenia działalności dydaktycznej, ani po jej ustaniu,
d/ udział w „lekcjach” organizowanych w ramach nauczania zdalnego nie ma dla uczniów charakteru obligatoryjnego,
e/ zadania i tematy realizowane w ramach nauczania zdalnego dotyczą tylko tych partii materiału, które zostały już omówione i służą ich utrwaleniu i powtórzeniu zdobytych już wiadomości,
f/ nauczyciele nie mogą realizować nowych tematów, albo też zlecać uczniom samodzielnego opracowania takich tematów.

Dyrektor

Praca zdalna

 

Niniejszym informuję, że wszyscy nauczyciele Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu od poniedziałku pracują zdalnie z uczniami.

Dostrzegam Wasze zaangażowanie i cieszę się, że rozumiecie powagę sytuacji, w której się znaleźliśmy. Dziękuję także rodzicom za zrozumienie i pomoc we wspólnej nauce i wykonywanych zadaniach. To bardzo ważne, że możemy na siebie wzajemnie liczyć, a dzięki temu zyskują uczniowie.

Gdyby, ktoś z Was potrzebował odnowienia pomocy lub wsparcia proszę o kontakt.
Polecam wsparcie z platformy:

 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje

 

- gdzie można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Dyrektor

Dzieci uczą rodziców w domu

 

Drodzy Uczniowie, a teraz coś w drugą stronę. Wszyscy uczymy się wzajemnie od siebie. Dziś propozycja dla Was, abyście wcielili się w nasz role, nauczycieli :-)

Zapoznajcie się z poniższą stroną, an której są publikowane lekcje obejmujące tematykę bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii.

Materiały są zaakceptowane przez Ministra Edukacji Narodowej. a przygotowana seria pakietów materiałów dydaktycznych z pewnością umili Wam wolny czas.

Zachęcam do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
Miłej zabawy :-)

Dyrektor

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/?fbclid=IwAR131zEcpVGRZgSJ1FYQ2UFH-QTSNKGHPJTs8G-NcCLkAbuGVmm7M78sEzw

Komunikat!

 

Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu informuje, że wszystkie zaplanowane wycieczki i wyjazdy zostają odwołane!

W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję także, że nie będziemy przyjmować na terenie Naszej Szkoły, w charakterze gości, grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek.

Obowiązuje również polecenie nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje do odwołania.

O wszelkich zmianach i nowych ustaleniach będę Państwa informował na bieżąco.

(-) Robert Dzierzgwa

Komunikat!

 

Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu informuje,
że w dniach 16-25.03.2020 r. Szkoła zostanie
gruntownie zdezynfekowana!

Pamiętajcie!!!

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach to nie zawieszenie nauki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę

www.cke.gov.pl #egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin

https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/posts/2389098294524322

Dyrekcja

Rodzicu,

 

Zawieszenie zajęć edukacyjnych to nie zawieszenie nauki. Koniecznie odczytuj przesyłane wiadomości na iDziennik! Już od jutra, zgodnie z dziennym rozkładem zajęć lekcyjnych, nauczyciele będą wysyłać do uczniów i do Was informacje o sposobie nauki podczas najbliższych dni. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni, aby ten czas nie był zmarnowany, tak jak to miało miejsce we Włoszech.

 

Pamiętaj, aby:

a/ zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

b/ jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

c/ przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

d/ rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

O nowych ustaleniach będziemy Państwa informować za pomocą iDziennika, tak więc codziennie odczytujcie informacje.

Dyrekcja

Bądźcie odpowiedzialni i rozważni!

Drodzy Uczniowie,

a/ pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi;

b/ przerwa w funkcjonowaniu Szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;

c/ odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć.

Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie swoje kompetencje. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy:
www.epodreczniki.pl,
www.pistacja.tv,
www.matzoo.pl,
www.szaloneliczby.pl,
www.math.edu.pl
a przede wszystkim z materiałów rekomendowanych przez nauczycieli.
Materiały te będą przesyłane na iDziennik, codziennie zgodnie z tygodniowym planem zajęć;

d/ przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

1. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
2. Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co półtora metra odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Bądźcie odpowiedzialni i rozważni!!!

Dyrekcja

Dla rodziców dzieci do lat 8 dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dot. dziecka do lat 8 za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni oraz wyłączyć z tego okresu dni, w których nie są zobowiązani pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Wypełniony druk wystarczy złożyć do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Dyrekcja

Wzór oświadczenia:
https://kuratorium.kielce.pl/…/zus-dla-rodzicow-jest-gotow…/

Bądźcie odpowiedzialni!

11.03.2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(Komunikat Ministra Edukacji Narodowej)

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

a/ poradni psychologiczno-pedagogicznych;
b/ specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
c/ młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych d/ ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
e/ przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
f/ szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
g/ szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

a/ ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

b/ zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

c/ jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

d/ przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

e/ rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

f/ śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

a/ pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

b/ przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

c/ odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

d/ przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej e-podreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. E-podręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

1. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
2. Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

10.03.2020

Z wizytą w Urzędzie Gminy Kluczewsko

 

Klasa VIII z ZPS w Dobromierzu oraz klasa VIII i VII z ZPS w Komornikach we wtorek odwiedziła Urząd Gminy w Kluczewsku. Celem wizyty było poznanie struktury oraz zadań realizowanych przez Urząd. Ponadto wycieczka miała charakter zawodoznawczy z tego względu, że uczniowie kończą ósmą klasę i muszą zmierzyć się z wyborem szkoły ponadpodstawowej, mając na uwadze zawód, jaki chcieliby w przyszłości wykonywać. Należy dodać, że ósmoklasiści chętnie poznają różne zawody bo ta dziedzina życia bardzo ich interesuje i próbują już określać swoje predyspozycje zawodowe.
Dlatego też Pani Sekretarz Gminy Bożena Nowak dogłębnie i bardzo profesjonalnie nakreśliła uczniom zasady funkcjonowania Gminy jako jednostki samorządowej. Omówiła zadania, jakie realizuje Urząd i udzielała uczniom odpowiedzi na liczne pytania.
Następnie odwiedziliśmy poszczególne komórki, gdzie urzędnicy zapoznawali nas z pracą, jaką wykonują w swojej jednostce. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z takiej formy realizacji treści programowych.
Dziękujemy Pani Sekretarz za fachowe, profesjonalne, a przede wszystkim miłe i serdeczne przyjęcie naszych uczniów, którzy stwierdzili, że uczenie się teorii nie daje takiego zasobu wiedzy, jak praktyka. Bezpośredni kontakt z Urzędem utrwalił ich wiadomości i dał obraz, jak wygląda praca urzędnika.

Ewa Bakalarz

11.03.2020

Komunikat Zarządu LUKS "Start" Dobromierz

 

Zarząd Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Start" Dobromierz w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-2, na podstawie decyzji władz państwowych i lokalnych, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, postanowił zawiesić w terminie od 12 do 25 marca br. wszystkie treningi i udział w rozgrywkach sportowych.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach związanych z zaistniałą sytuacją.

Dla przypomnienia:

a/ pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
b/ przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Maria Chrzanowska

05.03.2020

Recytatorskie popisy

27.02.2020roku w Kluczewsku odbył się V Rejonowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „W krainie bajek i baśni”. Organizatorami konkursu byli: Biblioteka Szkolna i Samorząd Uczniowski w Zespole Przedszkolno- Szkolnym w Kluczewsku. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z wielu szkół z terenu powiatu włoszczowskiego, ale również z powiatów sąsiednich. W komisjach konkursowych zasiadali m.in. pisarka Ewa Napora, aktor i choreograf z Domu Kultury z Włoszczowy pan Zbigniew Woldański oraz opiekun Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu i w Kluczewsku pani Zdzisława Krupa. Konkurs ten odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV- VI oraz VII- VIII. Naszą szkołę reprezentowali trzej uczestnicy: Julia Zalewska z kl. II, Filip Ruszczyk z kl. V i Magdalena Szymczyk z kl. VIII . Julia pięknie wyrecytowała bajkę „O rybaku i złotej rybce” i godnie reprezentowała klasy najmłodsze. Filip przedstawił bajkę „Żółw i zając”. Swoją doskonałą interpretacją świetnie wydobył morał recytowanego utworu i zdobył wyróżnienie. Klasy najstarsze wspaniale reprezentowała Magdalena Szymczyk, która dzięki znakomitej recytacji bajki „Przyjaciele” Józefa Ignacego Krasickiego zdobyła III miejsce. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczane były podczas ogłaszania wyników we wspaniałej bajkowej scenerii w sali gimnastycznej. Oprócz tego bajkowe postacie biorące udział w części artystycznej częstowały uczestników konkursu pierniczkami z chatki Baby Jagi. Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym recytatorom i życzymy im wielu dalszych sukcesów na następnych konkursach.


Opiekunowie: Ewa Bakalarz, Edyta Delczyk- Wasela, Beata Zięba

04.03.2020

Razem można wiele zdziałać

 

Człowiek sam niewiele może, ale jednak może np. włączyć się w działania na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Tak właśnie było w przypadku organizacji balu charytatywnego na rzecz Miłoszka, syna absolwentki ZPS i wnuka naszej koleżanki, który odbył się 22 lutego bieżącego roku w remizie OSP w Dobromierzu. Była to kolejna akcja, mająca na celu zgromadzenie funduszy na operację jego małego serduszka. Wspólna praca, poświęcony czas nauczycieli, rodziców i uczniów ZPS w Dobromierzu, rodziny Miłoszka, członków Stowarzyszenia „Pokolenie aktywnych”, Koła Gospodyń Wiejskich z Rączek, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”, a także Zarządu OSP w Dobromierzu przyniosły pożądany efekt. Bardzo dużo zawdzięczamy wszystkim sponsorom tej imprezy. To dzięki ich ofiarności mogliśmy zorganizować bal i loterię fantową, a zgromadzone środki finansowe przekazać rodzicom Miłoszka na zabieg, który będzie przeprowadzony w Niemczech. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak serce ludzi jest WIELKIE. Kiedy trzeba pomóc, dajemy z siebie wszystko – od rzeczy materialnych, po pracę ludzkich rąk. To Wy drodzy sponsorzy podarowaliście nam produkty do przygotowania bufetu, vouchery na różne usługi, np. fryzjerskie, kosmetyczne, rehabilitacyjne, bony na zakupy w okolicznych sklepach, fanty na loterię dla gości, kwiaty. A Wy drodzy rodzice, babcie, które mają wnuczęta w naszej szkole, członkinie stowarzyszeń i kół gospodyń z Gminy Kluczewsko, nasi dobromierscy Strażacy i wszyscy zaangażowani nie tylko z Dobromierza, ale wszystkich okolicznych wiosek, rodzina Miłoszka -nie tylko tej z okolic Dobromierza, ale stamtąd, gdzie mieszka nasz bohater wykonaliście KAWAŁ DOBREJ ROBOTY. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy w różny sposób zaangażowali się w wielką sprawę dla małego Miłoszka. Bo jak powiedział dyrektor szkoły w Dobromierzu pan Robert Dzierzgwa, który zapoczątkował pierwszą zbiórkę dla Miłoszka zrzutka.pl i był pomysłodawcą oraz organizatorem innych akcji „jest taka mała miejscowość na skraju województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, która zwie się DOBROmierz. Może nie jest jedną z największych, jednak bije tu od zawsze, największe i najczulsze serce”. A my dodamy, że to serce bije daleko poza Dobromierzem – poprzez Przedbórz i okoliczne miejscowości, aż po Radomsko, Kluczewsko ze wszystkimi wioskami w gminie, Włoszczowę i powiat, a także wiele innych miejscowości w naszym kraju, gdzie osiedlili się wychowankowie dobromierskiej szkoły. DZIĘKUJEMY!!!

Pragniemy dodać, iż to nie koniec naszych działań. Mamy już kolejne pomysły i plany. Nasi uczniowie swoim zaangażowaniem motywują nas również do podejmowania nowych wyzwań. Wierzymy, że dzięki dobrym ludziom powiodą się kolejne akcje i pomożemy RODZICOM chłopca uzbierać potrzebną kwotę.

 

Nauczyciele ZPS w Dobromierzu

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dobromierzu

03.03.2020

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

 

Czytaj więcej...Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Dyrekcja

02.03.2020

Major Stanisław Kuczyński ma swój dąb w Dobromierzu

 

Przy okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu zasadzony został katyński Dąb Pamięci dla uhonorowania pamięci majora Stanisława Kuczyńskiego - Iskander Beja. Został on zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Charkowie w 1940 roku.

Jak powiedział Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, współorganizator uroczystości w Dobromierzu, Stanisław Kuczyński - Iskander Bej, to jeden z zapomnianych oficerów, rotmistrz kawalerii służący przed wojną w 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Został aresztowany przez sowietów w we wrześniu 1939 roku. Jego nazwisko znajduje się na liście katyńskiej.

- Chcemy, aby nasi uczniowie poprzez zasadzony Dąb Pamięci pamiętali o żołnierzach, którzy zginęli daleko od nas, właśnie o takich jak major Stanisław Kuczyński - Iskander Bej - mówiły Urszula Stanik, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Dobromierzu oraz Beata Zięba, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole w Dobromierzu.

Jak podkreślały wszystko przemija, a pamięć pozostaje, więc te wszystkie uroczystości, jakie organizuje szkoła mają nauczyć młodych ludzi szacunku dla historii i dla tych, którzy tą historię tworzyli.

Uroczystego zasadzenia Dębu Pamięci dokonali: poseł Bartłomiej Dorywalski, Robert Dzierzgwa, dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu oraz Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.

Zasadzenie Dębu Pamięci w Dobromierzu poprzedził Bieg Tropem Wilczym, jaki zorganizowany został z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Źródło: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-100994

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

02.03.2020

Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki w Dobromierzu - monodram, który wzrusza i uczy historii

 

Monodram oparty jest na zapiskach i meldunku rotmistrza Pileckiego, po ucieczce z Auschwitz. W trakcie spektaklu, aktorowi towarzyszyło tylko światło, dźwięk i kilka przedmiotów.

- Wszystko po to, aby jak najdobitniej przekazać historię życia wielkiego człowieka Witolda Pileckiego – podkreślał aktor Przemysław Tejkowski. Jak powiedział, Pilecki to symbol i zwierciadło, w którym wszyscy wyklęci mogą się przeglądać. To człowiek, który poświecił się dla innego człowieka i Ojczyzny, dlatego o kimś takim warto grać.

Jak dodał, od 2015 spektakl zagrał już kilkadziesiąt razy i największym sukcesem jest to, że monodram z przekazem dociera do ludzi młodych, którzy oglądają go w skupieniu. W podziękowaniu za monodram Przemysław Tejkowski od lokalnej społeczności otrzymał szablę ułańską.

Jak się okazało, monodram zrobił ogromne wrażenie na widzach, którzy tłumnie przybyli do szkoły w Dobromierzu, aby posłuchać historii rotmistrza Pileckiego. Jak mówili, monodram wzruszał i powodował dreszcze emocji. Mieszkańcy podkreślali, że wymowny przekaz aktora na pewno pozwolił lepiej zrozumieć historię rotmistrza i wczuć się w tamte lata.

Jak powiedział Robert Dzierzgwa, dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu, monodram o rotmistrzu Pileckim był pięknym zwieńczeniem Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dobromierzu, tym bardziej, że rano biegano Tropem Wilczym dla rotmistrza Pileckiego. Jak dodał, bardzo ważne jest to, że monodram obejrzało bardzo dużo osób, obok uczniów szkoły, nauczyciele oraz społeczność Dobromierza, która niejednokrotnie wspominała historię swoich rodzin. W bardzo godny sposób uczciliśmy w Dobromierzu dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – podkreślił dyrektor.

Przed rozpoczęciem monodramu prezes Radia Kielce, Janusz Knap z rąk wójta gminy Kluczewsko Rafała Pałki oraz Roberta Dzierzgwy, dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu otrzymał pamiątkowy grawerton w podziękowaniu za pomoc przy realizacji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz wystawienie monodramu o rotmistrzu Pileckim.

 

 

Tekst/ fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Źródło:http://m.radio.kielce.pl/pl/post-100991?fbclid=IwAR3P1BqPoPzYIQ_LKItQ-5eng3dg1uBPf9axu-iBXu9cLTY7MHgmNf_7kDU

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

01.03.2020

Radio Kielce o Biegu Tropem Wilczym w DOBROmierzu

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzono również w Dobromierzu, w gminie Kluczewsko. Podobnie jak w innych miastach naszego regionu, zorganizowany został Bieg Tropem Wilczym. Wystartowało około 280 osób, m.in. z Łodzi, Krakowa i Wrocławia.
Jak poinformował Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, współorganizator biegu, w Dobromierzu bieg wystartował w 9 kategoriach, m.in. na dystansie 1963 metrów. Była również trasa dla całych rodzin i nordic walking. Jak dodaje, to próba połączenia patriotyzmu ze sportem.
- To bardzo ważne, ponieważ dziś z myślą o tym najmłodszym pokoleniu trzeba szukać nowych form przekazywania prawdy historycznej i zainteresowania ich historią - mówi Dionizy Krawczyński.
W jednym z biegów wystartowała rodzina Brymerskich - tata Dominik oraz synowie Michał i Krzysztof. Jak się okazało 7-letni Michał dziś wystartował z numerem jeden. Urodził się właśnie 1 marca. Jak powiedział Dominik Brymerski, w biegach Tropem Wilczym biorą udział od kilku lat.
– Dla nas historia jest bardzo ważna, dlatego uważam, że pokazywanie Żołnierzy Wyklętych i ich ideałów jest również bardzo ważne. Swoją historię trzeba znać, to podstawa wszystkiego – mówił Dominik Brymerski.
Bieg Tropem Wilczym w Dobromierzu rozpoczął się od uroczystego zasadzenia Dębu Pamięci przypominającego rotmistrza dyplomowanego kawalerii Stanisława Kuczyńskiego-Iskandera Beja zamordowanego przez Sowietów.

 

Tekst i fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

 

Źródło: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-100978?fbclid=IwAR0PkIgdjLFYYoLqx95lZgXm6RGzCj1kf1RXgnvqGnnnMGXawbJiMneeks0