Szkolny Klub Sportowy


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Program "Szkolny Klub Sportowy 2019"

 

Zajęcia programowe rozpoczynają się z dniem 04.02.2019.

- zajęcia w ramach Programu SKS odbywają się z częstotliwością 2 razy w tygodniu / w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości zajęć do 3 zajęć w tygodniu/. Czas zajęć w grupie SKS wynosi 60 minut.

- grupa SKS musi liczyć minimum 15 uczestników do 25 uczestników, W przypadku prowadzenia w szkole więcej niż jednej grupy, jedna z nich musi być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);