Październik 2018


31.10.2018

Tym, którzy już odeszli ...

 

„Ponad kasztany
I umieranie
Kiedy konieczność
Moja nadzieja
Że śmierć jest krokiem
W światło i wieczność”

Zbigniew Książek

 

Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły uczcili dzień 1 listopada uroczystą akademią. Przedstawiony montaż słowno – muzyczny koncentrował się wokół śmierci i nadziei na zmartwychwstanie. Aktorzy wykonali przepiękne utwory muzyczne do słów liturgii pogrzebowej, wywołując tym samym wśród słuchaczy duże emocje.

W trakcie akademii wspominaliśmy uczących w naszej szkole nauczycieli "tajnego nauczania", zmarłych Pracowników, a także Patrona i wszystkich walczących na różnych frontach całego świata, dzięki którym dziś jesteśmy wolni. Ogromnie się cieszymy, że w tym szczególnym roku, w którym świętujemy 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę nasi uczniowie tak wspaniale uczcili pamięć tych, którzy odeszli ....

Serdecznie dziękuję uczniom biorącym udział w akademii, oraz Pani Maria Chrzanowska i Joannie Joanna Chuda za wsparcie uczniów.

 

Dyrekcja

30.10.2018

Komunikat


Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) dzień 2 listopada jest w Naszej Szkole dniem wolnym od realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Szkoła zapewnia organizację zajęć opiekuńczych.

Dyrekcja

30.10.2018

Projekt „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Ug Kluczewsko

 

Projekt ten jest realizowany przez Gminę Kluczewsko w Szkole Podstawowej w Dobromierzu, Szkole Podstawowej w Kluczewsku, Szkole Podstawowej w Komornikach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).

Zajęcia odbywają się będą w budynku Naszej Szkoły oraz
w Kluczewsku i Komornikach. Celem projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się u uczniów, w tym w Szkole Podstawowej w Dobromierzu (95 uczniów). Projekt jest realizowany od 01.09.2018 r. do 30.06.2020r.

Dyrekcja

26.10.2018

Ślubowanie 2018


Do pięknych zadań realizowanych w naszej szkole należy uroczystość Ślubowania uczniów klasy I. Jest ono poprzedzone kilkutygodniowymi przygotowaniami. Uczniowie mieli do opanowania przydzielone im role, teksty i melodie piosenek ,odpowiednią interpretację i ruch sceniczny z wykorzystaniem rekwizytów. Ponadto zapoznali się z ceremoniałem i obrzędowością szkolną, towarzyszącą tego typu wydarzeniom. Jest to duże wyzwanie dla dzieci, które muszą opanować tremę, swoją naturalną jeszcze w tym wieku wzmożoną ruchliwość i emocje, a także nieznaną im reakcję widzów. Ponadto z niepokojem oczekują na bardzo ważny moment Pasowania.
Dnia 25.10.2018r. odbyło się w naszej szkole włączenie do braci uczniowskiej 18 dzieci z rocznika 2011. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00. Uczestniczyli w niej rodzice pierwszoklasistów, przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców, Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska.
Otwarcia i powitania dokonała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.Następnie oddała głos Dyrektorowi szkoły panu Robertowi Dzierzgwie. Pan Dyrektor podkreślił, iż dzieci tej klasy będą włączeni w poczet uczniów naszej szkoły w roku wyjątkowym, a mianowicie w roku jubileuszowym, w którym obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Kolejnym punktem tego uroczystego dnia był występ artystyczny pierwszaków. Następnie prowadząca uroczystość stwierdziła, że dzieci doskonale zaprezentowały zdobyte wiadomości i umiejętności i zasługują na to, by włączyć je w szeregi uczniów szkoły w Dobromierzu. Po tym nastąpiło wprowadzenie sztandaru naszej szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Po hymnie uczniowie złożyli ślubowanie. Następnie odbyła się ceremonia Pasowania dzieci przez pana Dyrektora i nadanie im zaszczytnego tytułu „ uczniów Szkoły Podstawowej w Dobromierzu".
Po tej ceremonii nadszedł czas na wręczenie dzieciom ich pierwszego ważnego dokumentu- legitymacji szkolnej oraz pamiątkowego dyplomu. Na głowę założono pierwszakom biret- symbol przynależności do szkolnej braci. Po zakończonej ceremonii uczniowie podziękowali za pasowanie i obiecali, że będą się starać godnie reprezentować naszą szkołę.
Następnie rodzice podziękowali Panu Dyrektorowi za pasowanie pierwszaków na uczniów i złożyli swym pociechom życzenia na dalsze lata nauki. Jako dodatek do życzeń ofiarowali dzieciom rożki obfitości.
Po części oficjalnej, która miała miejsce w sali gimnastycznej, udaliśmy się do sali lekcyjnej. Odbył się tu wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Serdecznie dziękuję rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości ,a uczniom gratuluję wspaniałego występu.


Beata Zięba

 

16.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej w ZPS w Dobromierzu


O tym, że uczniowie i rodzice potrafią zaskakiwać, przygotowując miłe niespodzianki, najlepiej wiedzą nauczyciele z ZPS w Dobromierzu. W Dniu Edukacji Narodowej, powszechnie znanym jako Dzień Nauczyciela takich miłych akcentów w szkole było wiele. Galowe stroje i symboliczne róże w uczniowskich dłoniach zwiastowały atmosferę szkolnego święta. Tradycyjnie zorganizowana została uroczysta akademia, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. Na wstępie glos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Ciszewska, która złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.
W części artystycznej przedszkolaki oraz uczniowie z klasy Va tańcem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów i pracowników szkoły. Punktem kulminacyjnym występu był przepiękny walc, którego zaprezentowali chłopcy wraz ze swoimi mamami. Ten wzruszający taniec był wyrazem wdzięczności ze strony uczniów i rodziców dla wszystkich pracowników oświaty. W dalszej części Dyrektorzy szkoły życzyli wszystkim pracownikom serdeczne życzenia. Następnie wręczyli pamiątkowe statuetki z okazji jubileuszów pracy pedagogicznej i zawodowej: p. Sebastianowi Olczykowi, p. Wiesławie Gołuchowskiej, p. Andrzejowi Konopce. Wyróżnili ponadto ośmiu nauczycieli Nagrodą Dyrektora. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.

 

Samorząd Uczniowski

Akcja „Kartka dla powstańca”


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobromierzu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Powstańca”. To kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie im kartek .
W naszej Szkole w ramach tej akcji, która nosi nazwę „BohaterOn! Podziękuj bohaterom powstania Warszawskiego” uczniowie klas V – VIII i III Gimnazjum samodzielnie zredagowali kartki pocztowe do żyjących Powstańców Warszawskich. Następnie ze strony internetowej projektu wybrali konkretne osoby, do których wysłali swoje kartki.
Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek a akcja BohaterOn pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.

Ewa Bakalarz

Małgorzata Chlebosz

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

23.10.2018

Inna lekcja języka polskiego


W dniu 11 października uczniowie kl. IV ZPS w Dobromierzu na lekcji języka polskiego gościli p. Ewę Radolińską- emerytowaną naczelnik poczty, która obecnie aktywnie działa m.in. jako radna Rady Gminy Kluczewsko, sołtys Dobromierza, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki.
Pani Ewa przybyła na zajęcia na zaproszenie uczniów i nauczyciela jęz. polskiego p. E. Delczyk – Waseli w związku z realizacją tematu adresowania listów i zbliżającym się Dniem Poczty Polskiej. Pani Radolińska przyniosła ze sobą nie tylko kartki, blankiety do pokazania, ale też wiele cennych starych dokumentów jak list legionisty do rodziny sprzed 100 lat, karta polowa, zdjęcia dawnego urzędu pocztowego w Dobromierzu i inne. Czwartoklasiści żywo zainteresowani pracą na poczcie, zadawali mnóstwo pytań. Pani Ewa cierpliwie odpowiadała, wyjaśniała. Na koniec przedstawiciele klasy serdecznie podziękowali Gościowij za wizytę, przekazanie ciekawych informacji, a przede wszystkim za możliwość obejrzenia niezwykłych dokumentów.


Edyta Delczyk- Wasela

16.10.2018

Z działalności LOP

 

Szkolne Koło LOP w ZPS w Dobromierzu zakończyło zbiórkę kasztanów dla Firmy HERBAX z Klew- Kolonii. W akcji wzięli udział przedszkolacy, uczniowie klas I- VIII oraz III gimnazjum. Udało się zebrać 734 kg. Dzięki temu pozyskaliśmy 515 zł na rozwój działalności.

Teresa Tańska

12.10.2018

Szkolne Koło LOP

 

2 X członkowie SK LOP posprzątali teren wokół szkoły oraz stadion w ramach tegorocznej akcji Sprzątanie Świata pod hasłem ,,Akcja- segregacja. 2x więcej, 2x czyściej".

Teresa Tańska

02.10.2018

Szkolne Koło LOP

 

Uczniowie SK LOP w Dobromierzu na warsztatach przyrodniczych nt. ,,Aspekty jesiennego krajobrazu" w Rezerwacie Bukowa Góra, zorganizowanych przez pracowników Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Teresa Tańska