Wrzesień 2019


08.09.2019

Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy Państwa na zebrania z wychowawcami klas, które odbędą się 13 września 2019 roku o godzinie 16:30.

Ze względu na ważność bardzo proszę o niezawodne przybycie wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych.

Dyrekcja

- 1 września- Bardzo ważny dzień -     "Mamo ,Tato nie martw się, Każdy Brzdąc odważny jest Nie zobaczysz moich łez"
- 1 września- Bardzo ważny dzień - "Mamo ,Tato nie martw się, Każdy Brzdąc odważny jest Nie zobaczysz moich łez"

04.09.2020

Dobrowolne ubezpieczenie uczniów NNW

 

Przypominamy Państwu, że rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne.


Jeśli uczniowie będą brali udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej, wtedy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowiązkowe (art. 14 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych Dz. U. z 2017 r. poz.1553).

 

Istnieje także możliwość zawarcia umowy z z wybraną przez Radę Rodziców firmą  InterRisk. Kwota składki dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej obowiązuje w kwocie 34,00 IWariant III). Poniżej w załączniku można pobrać informację o zakresie ubezpieczenia.

 

Dyrektor

 

Więcej informacji na stronie:
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Raport_Rzecznika_Finansowego_o_ubezpieczeniach_szkolnych__22588

[pobierz] 0.1 MB zakres-ubezpieczenia-uczniow

zakres dobrowolnego ubezpieczenia uczniów NNW

[pobierz] 0.3 MB regulamin-dowozow-gmina-kluczewsko

Zarządzenie Nr 77/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Kluczewsko .

01.09.2019

Witaj Szkoło!

 

Wakacje dobiegły końca, a nasi uczniowie ze 100% frekwencją przybyli na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Kościele Parafialnym w Stanowiskach, natomiast oficjalna część miała miejsce w sali gimnastycznej w Naszej Szkole.
Na początku naszego spotkania Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przywitał wszystkich zgromadzonych uczniów i przedszkolaków, rodziców, nauczycieli, dyrektora oraz przybyłych gości. Następnie głos zabrała Pzrewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Ciszewska, która życzyła uczniom wiary we własne możliwości oraz aby rok ten upłynął na spełnianiu marzeń, a każda mała porażka była fundamentem przyszłego sukcesu. Nauczycielom i rodzicom Pani Przewodnicząca życzyła wytrwałości w walce o tożsamość i marzenia dzieci.
W dalszej części naszego spotkania głos zabrał Pan Dyrektor Robert Dzierzgwa. Pan dyrektor w swoim przemówieniu przedstawili podstawowe kierunki pracy szkoły, mówili o zmianach w systemie oświaty oraz wspomniał o przeprowadzonych remontach w okresie wakacyjnym. Przedstawili również wychowawców w poszczególnych klasach, a na koniec życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami, podczas którego zostali zapoznani z planem zajęć oraz przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Nie zabrakło także nawiązania do okrągłej 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz uczczenia wszystkich, którzy walczyli o Wolność Naszj Ojczyzny.

 

Małgorzata Ławińska

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

01.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

Msza Święta w Kościele Parafialnym.w Stanowiskach o godzinie 8.00.
Spotkanie w szkole o godzinie 9.30.

Serdecznie zapraszamy :-)

31.08.2019

Przywozy uczniów do szkoły

 

 

I kurs
Jeżowiec (Kowale) – 6:40
Boża Wola - 6:45
Jeżowiec - 6:50
Zalesie -7:00
Stanowiska -7:05

II kurs
Bobrowska Wola -7:20
Kol. Bobrowska Wola -7:25
Bobrowniki - 7:35
Piaski - 7:40
III kurs
Łapczyna Wola - 7:45
Kol. Mrowina - 7:50
Mrowina – 7:55

Odwozy uczniów

Poniedziałek:
I kurs 12:50 - kl. 0ab, I,II,III (cały obwód)
II kurs 13:45 -kl. IV,V,VI a, VIb (cały obwód)
III kurs 14:45 -kl. VII,VIII (cały obwód)

 

Wtorek:
I kurs 12:50 - kl. 0ab, I,II,III (cały obwód)
II kurs 13:45 -kl. IV,V,VI a, VIb,VIII (cały obwód)
III kurs 14:45 -kl. VII (cały obwód)

 

Środa:
I kurs 12:50 - kl. 0ab, I,II,III (cały obwód)
II kurs 13:45 -kl. IV,V,VI a, VIb (cały obwód)
III kurs 14:45 -kl. VII,VIII (cały obwód)

 

Czwartek:
I kurs 12:50 - kl. 0ab, I,II,III,IV,VIb- Łapczyna Wola, Kol. Mrowina, Mrowina
II kurs 13:10 -kl. 0ab, I,II,III,IV,VIb - Bobrowniki, Kol. BobrowskaWola, Bobrowska Wola, Stanowiska, Zalesie, Jeżowiec, Boża Wola, Jeżowiec(Kowale)
III kurs 14:40 -kl. V,VI a,VII, VIII (cały obwód)

 

Piątek:
I kurs 12:50 - kl. 0ab, I,II,III,IV,VIa Łapczyna Wola, Kol. Mrowina, Mrowina
II kurs 13:10 -kl. 0ab, I,II,III,IV,VIa-Bobrowniki, Kol. BobrowskaWola, Bobrowska Wola, Stanowiska, Zalesie, Jeżowiec, Boża Wola, Jeżowiec(Kowale)
III kurs 14:40 -kl. V,VI b, VII,VIII (cały obwód)