Czerwiec 2018


24.06.2018

Zakończenie roku w stadninie koni w Rączkach


W rodzinnym gronie, na świeżym powietrzu, w bliskości przepięknych koni i przy ognisku 20 czerwca kończyliśmy rok szkolny. Spotkanie było okazją do wielu wzruszających pożegnań, ale również do doskonałej zabawy.
Impreza rozpoczęła się od programu artystycznego, przygotowanego przez naszych przedszkolaków. Następnie Dyrektorzy wraz z wychowawczyniami wręczyli dzieciom Dyplomy ukończenia przedszkola, bądź oddziału przedszkolnego. Piknik był jednocześnie okazją do podsumowania pracy przedszkola. W związku z tym dyrektor - pan Robert Dzierzgwa oraz wicedyrektor- pan Andrzej Konopka dziękowali wszystkim: nauczycielkom, paniom z obsługi, dzieciom i rodzicom za cały rok intensywnej pracy i życzyli wszystkim udanej zabawy oraz wspaniałych wakacji.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Z piknikowej ofert każdy korzystał według uznania. Oczywiście – prawie każde dziecko dosiadło konia! Dzięki bardzo dobremu podejściu pracowników stadniny wiele dzieci przełamało strach przed konikami. Radość była ogromna, a niektórzy to urodzeni jeźdźcy! Do tego – dzieci odwiedziły konie w ich stajni – można je było pogłaskać, przyjrzeć się z bliska, zaprzyjaźnić… Maluchy dowiedziały się jaki jest tryb życia koni, czym się odżywiają i jakie warunki muszą być spełnione, aby dobrze
i zdrowo im się żyło. Zapoznane zostały także z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas obcowania z tym zwierzęciem. Pobyt w stadninie zakończył się zjedzeniem pysznej pieczonej kiełbaski oraz zabawą na terenie gospodarstwa. Było gwarnie, radośnie i rodzinnie, za co serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wspólnej zabawy. Dziękujemy również gospodarzom – Państwu Strychalskim za ciepłą i życzliwą gościnność. Być może wycieczka do Rączek spowoduje, że nasze przedszkolaki zechcą kontynuować naukę jazdy konnej i spośród nich wyrośnie zawodowy dżokej lub amazonka. Życzymy RADOSNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI, POD GORĄCYM, PEŁNYM SŁOŃCA NIEBEM!


Maria Stępniewska

Urszula Stanik

23.06.2018

Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy

 

12 czerwca 2018 roku w Kielcach został podsumowany wojewódzki etap VIII Konkursu Plastycznego dla Dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy”. Laureatką etapu powiatowego powyższego konkursu została uczennica kl. VII b Natalia Turczyn, a wojewódzka komisja konkursowa nagrodziła tę szczególnie uzdolnioną dziewczynkę wyróżnieniem. Dziękujemy Natalii za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów i rozwijania swoich pasji.

 

mgr Iwona Niewęgłowska

22.06.2018

Piękno tkwi w różnorodności

 

Młodzież gimnazjalna naszej szkoły wraz z leśnikami wybrała się 13 czerwca na zajęcia terenowe po Przedborskim Parku Krajobrazowym. Celem naszej wycieczki było poznawanie bioróżnorodności biologicznej najbliższego środowiska przyrodniczego. Wędrówkę rozpoczęliśmy wejściem na najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego Fajną Ryb– 347m n.p.m. Na szczycie znajduje się punkt widokowy, z którego mogliśmy podziwiać Wzgórza Opoczyńskie i Łopuszańskie. Wędrując dalej ścieżką edukacyjną dotarliśmy na Górę Kozłową i podziwialiśmy jej osobliwości, a stamtąd dalej do Starej Wsi. Bezpośredni kontakt z naturą, połączony z wysiłkiem fizycznym oraz edukacją biologiczną okazały się być dla wędrujących uczniów bardzo atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, a także przybliżyły im czas upragnionych wakacji.

 

Iwona Niewęgłowska

21.06.2018

Złote i diamentowe jubileusze

 

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Dobromierzu w ostatnim dniu przed zakończeniem roku szkolnego. Właśnie u nas odbyła się bardzo miła i wzruszająca uroczystość, którą wspominamy z ogromnym rozrzewnieniem. A to za sprawą Dostojnych Jubilatów, których mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole. Władze Gminy zaprosiły do naszej szkoły pary małżeńskie, które obchodziły pięćdziesięcio i sześćdziesięciolecie zawarcia związku małżeńskiego. Po uroczystej mszy w Kościele Parafialnym p w. św. Jakuba w Stanowiskach Jubilaci przybyli do szkoły w Dobromierzu, gdzie oprócz pana Wójta i Kierownika USC powitał ich bardzo ciepło Dyrektor szkoły a przede wszystkim uczniowie, dla których było to również niezwykłe wydarzenie. Powitali Jubilatów słowami z „Małego Księcia" „Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy". Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje” oraz staropolskim obyczajem czyli polonezem. Następnie odbył się koncert życzeń wyrażony tańcem, wierszem i piosenką. Uroczystość przygotowana przez dzieci i nauczycieli zyskała wiele pochwał i słów uznania. Wszyscy obecni zachwycali się występami, cieszyli się widząc często swoich wnuków a repertuar był tak dobrany, że rozbawiał ich do łez. Często były to również łzy wzruszenia. Otrzymaliśmy wiele słów pochwały nie tylko od Dostojnych Jubilatów ale również od władz Gminy. Dzieci zostały jeszcze nagrodzone słodkim upominkiem. Na podkreślenie zasługuje jeszcze zaangażowanie rodziców i pracowników szkoły, którzy podejmowali Gości obiadem zasponsorowanym przez Gminę Kluczewsko. Na zakończenie przytoczmy jeszcze bardzo ważne słowa wypowiedziane przez uczniów, że jubileusz pożycia małżeńskiego to doniosła chwila, która budzi wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale także nas wszystkich. W naszej społeczności, obok ludzi młodych i czynnych zawodowo, chcemy dostrzegać również seniorów, a wśród nich, szczególnie tych, którzy swoją postawą życiową przyczynili się do trwałości małżeństwa i rodziny.

Ewa Bakalarz

Małgorzata Chlebosz

Urszula Stanik

Joanna Piszczek

Beata Zięba

Joanna Chuda

Edyta Szymczyk

Iwona Niewęgłowska

20.06.2018

Efekty wdrażania pedagogiki planu daltońskiego w naszym przedszkolu


Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęliśmy wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej metodyczną innowację pedagogiczną tj. koncepcję pedagogiki planu daltońskiego. Główne zasady tego planu to: odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, które zgodnie z założeniami Helen Parkhurst stanowią swoistą „receptę” na ukształtowanie prawidłowej postawy dzieci wobec siebie, ludzi i świata.
Samodzielność
Dziecko na podstawie wskazówek nauczyciela stara się rozwiązać postawiony problem, szuka także własnych źródeł wiedzy, nie traktuje nauczyciela jako skarbnicy gotowych rozwiązań, lecz jako partnera, od którego można otrzymać wskazówkę (z inicjatywą takich spotkań powinno wychodzić dziecko).
Odpowiedzialność
Nierozerwalnie wiąże się z wolnością (dziecko samo decyduje o sposobie wykonania postawionego zadania – tempie, kolejności i czasie), ponieważ za wolnym wyborem stoi odpowiedzialność za wykonanie zadania, które dziecko ponosi przed nauczycielem (samoocena i ocena nauczyciela jako ostatni etap pracy) oraz przed innymi członkami zespołu/ grupy; dzięki temu maluch uczy się, że z danej wolności należy mądrze korzystać.
Współpraca
Dziecko nie pracuje w oderwaniu od społeczności i nawet jeżeli zajmuje się czymś samodzielnie, musi uwzględniać potrzeby innych; z kolei zadania w zespołach stawiają na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Ma działać i poszukiwać, a nie sięgać po gotowe rozwiązania, ma badać świat i wyciągać wnioski – już od przedszkola. Każde działanie dziecka i nauczyciela powinno być zgodne z powyższymi zasadami.
Rola Nauczyciela
Plan Daltoński nie jest sztywnym systemem można go modyfikować w zależności od: możliwości grupy, z jaką pracuje nauczyciel; warunków, w jakich nauczyciel pracuje (lokal, baza przedszkola - wyposażenie); kreatywności, zaangażowania nauczyciela. Kim staje się nauczyciel? Strategiem, inicjatorem, konsultantem, dopiero na końcu osobą pomagającą i oceniającą.

By umożliwić przejrzystą organizację Daltona wizualizujemy proces. Poczucie odpowiedzialności będzie stymulowane wtedy, gdy dzieci będą mogły planować
i ukończyć ich pracę z pewną administracją.

Wizualizujemy dni tygodnia- stosowanie systemu kolorów dnia. Każdy dzień tygodnia ma swój kolor . Dzięki temu, że każdy dzień oznaczony jest kolorem, nawet najmłodsze dzieci mogą zdobywać umiejętność identyfikowania dni tygodnia, zanim jeszcze nauczą się rozpoznawać lub odczytywać ich nazwy.

Wizualizujemy program dnia:
Poprzez wizualizację programu z „dziennymi rytmicznymi kartami”, dzieci czują się odpowiedzialne za dzienny program i uczą się planować pracę. Dziecko samo będzie mogło pilnować porządku dnia, co w konsekwencji rozbudzi u dzieci poczucie odpowiedzialności. Wystarczy, że dziecko spojrzy na ścianę, na której będzie zawieszony w obrazkach, z papierowym zegarem wskazującym czas rozpoczęcia danego zajęcia- plan. Dziecko samo będzie mogło pilnować porządku dnia - co w konsekwencji również rozbudzi w Nim poczucie odpowiedzialności.
Wizualizujemy zadania szkolne:
W grupach przedszkolnych używamy „tygodniowego przydziału zadań na tablicy.” Nauczyciel wybiera kilka różnych zadań w każdym tygodniu, z którymi dzieci zapoznają się w poniedziałki podczas porannego programu. W ciągu całego tygodnia dzieci wybierają zadanie z „tablicy zadań”. Mogą je zrealizować w wolnym, wybranym przez siebie czasie, po zajęciach, zabawach, które są realizowane z całą grupą. Na wykonanie zadań dziecko ma tydzień czasu. Po ukończeniu zadania dziecko pokazuje efekt nauczycielce i zaznacza na tablicy ukończenie swojego zadania, pracy na tablicy, wybierając w odpowiednim kolorze magnez symbolizujący dzień tygodnia, w którym zadanie zostało wykonane.
Wizualizujemy współpracę:
Współpraca pomiędzy uczniami jest ważnym elementem edukacji Daltona. W tym wieku jest to bardzo trudne, ale jest ważną umiejętnością, którą u dziecka powinno się rozwijać od najmłodszych lat. Praktyka oraz badania pokazują, że tłumaczenie przez rówieśnika jest czasami bardziej skuteczne niż polecenia nauczyciela. Jednakże to nie jest intencją edukacji daltońskiej, by tylko dziecko miało być pomocnikiem innych dzieci. Współpraca, jako pedagogiczny czynnik jest możliwa w prawie każdej zabawie i dziedzinie nauczania.
Następnym krokiem w rozwijaniu umiejętności dzieci będzie wykonanie zadania w parach. Każdego tygodnia pary będą się zmieniać, co pozwoli dziecku na kontakt i lepsze poznanie kolegi / koleżanki. Dzieci mogą bawić się z przyjacielem / przyjaciółką, ale muszą nauczyć się również bawić z innymi bez wykluczania kogokolwiek.
Wizualizujemy obecność i nastrój- dzieci po przyjściu do przedszkola codziennie zaznaczają swoją obecność oraz aktualny nastrój. Nauczyciel uzyskuje w ten sposób informację, na które dziecko powinien zwrócić większą uwagę.
Tablica z obowiązkami porządkowymi . Z doświadczenia wiemy, że dzieci bardzo lubią pomagać innym, chcą wykazywać inicjatywę, lubią czuć się ważne. Właśnie dlatego, by wspierać i dawać im poczucie odpowiedzialności zadania porządkowe, takie jak: układanie zabawek, pomoc przy nakrywaniu do stolików, rozdawanie przyborów i inne, są powierzane określonym dzieciom.
Wizualizacja czasu - zegar daltoński - spełnia on swoją rolę przy wyznaczaniu czasu na spożywanie posiłków, na zabawę, sprzątanie… bardzo istotną rolę spełnia w czasie wolnym, kiedy dzieci maja czas na zabawę swobodną. Obserwując ruchy wskazówek widzą, że czas ten się kończy.

Wizualizacja rodzaju pracy - sygnalizator – ułatwia organizację rodzaju pracy dzieci. Podczas pracy indywidualnej nikt nie rozmawia (kolor czerwony), podczas pracy grupowej można cicho rozmawiać, poradzić się kolegi (kolor żółty). Gdy jest kolor zielony, dziecko może poprosić o pomoc nauczyciela.
Wizualizacja urodzin- dzięki wykorzystaniu kalendarza do wizualizacji urodzin dziecko samo kontroluje, kto jeszcze będzie obchodził urodziny. Zapamiętuje ponadto pory roku
i nazwy kolejnych miesięcy.
Wdrażając koncepcję planu daltońskiego pragniemy udoskonalić dotychczasową rzeczywistość przedszkolną. Za Helen Parkhurst chcemy nauczyć dzieci, iż nie ma samodzielności bez szacunku dla różnic indywidualnych, nie ma współpracy bez poszanowania innych osób, z którymi współdziałamy lub musimy współdziałać. Aby zagwarantować sukces przy realizacji tej koncepcji musimy wykształcić w sobie nawyk stosowania naczelnej zasady metody daltońskiej, która brzmi: „… nauczycielowi oraz rodzicom nie wolno robić niczego, co dziecko potrafi zrobić samo”.
Efekty (korzyści z wdrożenia koncepcji pedagogiki daltońskiej):
- dzieci wiedzą, że nie z każdym muszą się przyjaźnić, ale powinny umieć z każdym współpracować,
- integracja zachodzi w obrębie całej grupy – nie tylko wśród najbliższych kolegów (podczas pracy w parach, zespołach, pracują „każdy z każdym”, uczą się empatii, koleżeństwa, umiejętnej współpracy), rozwijają umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi,
- samodzielnie rozwiązują problemy, w przypadku nierozwiązania problemu potrafią szukać pomocy np. u kolegów, osoby dorosłej (np. nauczyciela),
- dzięki samodzielnej pracy dzieci odkrywają swoje możliwości i pragnienia,
- współdziałając w zespole dziecko czuje się zobowiązane do wykonania powierzonych mu zadań (w ciągu tygodnia wyznaczane są zadania, które dziecko wykonuje według swojego planu, zgodnie z tablicą zadań),
- przedszkolaki wyrabiają w sobie umiejętność planowania czasu oraz poczucie odpowiedzialności, dokładności i systematyczności, - potrafią pracować z instrukcją,
- dzieci zdobyte umiejętności przenoszą na grunt domowy, co skłania rodziców do podjęcia większej współpracy z nauczycielami,
- rodzice nabywają umiejętność obdarzania dzieci zaufaniem, pozwalają na większą niezależność, nie wyręczają dzieci.

 

Urszula Stanik

19.06.2018

Prezentacja projektów edukacyjnych klasy 3 gimnazjalnej

 

14 czerwca klasa 3 gimnazjalna podsumowała zrealizowane przez siebie projekty edukacyjne. Pracę nad projektami młodzież rozpoczęła w poprzednim roku szkolnym. Uczniowie gromadzili informacje, zbierali materiały potrzebne do prezentacji. Korzystali z fachowych książek, Internetu oraz z pomocy nauczycieli różnych przedmiotów.
Projekty, nad którymi pracowali noszą następujące tytuły: "My, wy, oni- czyli Polska i jej unijni sąsiedzi". "Europa pod lupą- kraje bałkańskie", "Moja mała Alma Mater", "Szkoła Młodych Patriotów".
Efektem pracy uczniów są: prezentacja multimedialna opisująca wybrane kraje Europy, albumy przestawiające państwa europejskie będące sąsiadami Polski, album przedstawiający nasze gimnazjum oraz film podsumowujący przeprowadzony przez uczniów sondaż dotyczący patriotyzmu. Prezentacje i albumy zasiliły zbiory biblioteczne Klubu Europejskiego, natomiast film można obejrzeć na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Wioleta Wrzeszcz
Joanna Chuda

18.06.2018

Próbna ewakuacja

 

W dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Wzięły w niej udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z grup przedszkolnych, uczniowie klas I-VII, klas gimnazjalnych, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
Po sygnale wzywającym do ewakuacji, uczniowie i nauczyciele szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Zbiórka na boisku sportowym potwierdziła, że wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować w wyznaczonym czasie.
Ewakuacja była nadzorowana przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.
Strażacy uatrakcyjnili swoje przybycie poprzez pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego. Uczniowie mogli obejrzeć samochód strażacki z nowoczesnym wyposażeniem, przymierzyć części stroju strażackiego. Chętni skorzystali z okazji i zajrzeli do wnętrza samochodu.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Próbna ewakuacja przypomniała nam wszystkim, że musimy być przygotowani na wszelkiego rodzaju zagrożenia, a nasz spokój i opanowanie może ocalić życie nam oraz innym osobom.

Joanna Chuda

 

                                                                                                                                                                       17.06.2018
Festyn rekreacyjno - sportowy- Drugi dzień świętowania I Rocznicy Nadania ImieniaSzkole Podstawowej w Dobromierzu

Nasz Patron, Major Dobrzański, to nie tylko patriota, żołnierz, Legionista, ale także zwykły człowiek, który miał swoją pasję. Tą pasją była hippika i wyścigi konne. Wielokrotnie zwyciężał w wielu międzynarodowych zawodów oraz Olimpijczykiem. W naszej Szkole sport zajmuje bardzo ważne miejsce w sercach uczniów i nauczycieli. Niedzielne popołudnie miało nam pomóc w lepszym zrozumieniu walorów sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych uprawiania sportu, który można traktować na najwyższym poziomie, ale także na tym niższym, ale jakże ważnym. Sport to zdrowie i to powiedzenie było jest i będzie aktualne zawsze. I nie zawsze trzeba wygrywać. Jak mawiał Pierre de Coubertin, uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, założyciel i drugi przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, "Istotą igrzysk nie jest zwyciężyć, ale wziąć udział. Nie musisz wygrać, bylebyś walczył dobrze."
I ta idea przyświecała nam w niedzielnych zmaganiach o laur zwycięzców :-)

Robert Dzierzgwa

17.06.2018

Ostatnia Zbiórka- Drugi dzień świętowania I Rocznicy Nadania Imienia
Szkole Podstawowej w Dobromierzu

 

"Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości".

Józef Piłsudski

 

To nazwa uroczystości, które organizujemy od trzech lat, celem upamiętnienia Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego oraz jednego z Żołnierzy Franciszka Głowacza pseud. "Lis', spoczywającego na Cmentarzu Parafialnym w Stanowiskach.
W bieżącym roku wydarzenie to zbiegło się z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz I Rocznicą Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Dobromierzu.
Rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Świętej w intencji Oddziału i Jego Dowódcy oraz intencji Zps Dobromierz, którą prowadził Ks. Stanisław Stańczyk.
Wspaniałą i jakże wzruszającą homilię wygłosił Ks. Prof. Tadeusz Gacia, który nawiązał nie tylko do Patrona, ale także do pamięci wspaniałych nauczycieli małej, ale z jak wielką historią Szkoły w Dobromierzu.
Jak zwykle wsparli nas Przyjaciele ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji "Jodła". Po raz pierwszy udział wzięli także przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr. "Hubala" z Poświętnego. Swoim udziałem uroczystość uświetnili druhowie z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dobromierza. Współorganizatorem jak co roku była Gmina Kluczewsko, której przedstawiciele z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Mateusz Strychalski na czele złożyli wieniec na Mogile Hubalczyka.
Serdecznie dziękujemy najmłodszym uczestnikom, rodzicom oraz wszystkim biorących udział w tegorocznej Zbiórce.
Zawsze możemy także liczyć na Przyjaciela Naszej Szkoły Marian Drygala, który wykonał wspaniałą kronikę wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim za pamięć i służbę.

Robert Dzierzgwa

16.06.2018

I Rocznica Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Dobromierzu
III Kajakowy Spływ „Hubala”

 

Ponad 60 osób stawiło się 16 czerwca w miejscowości Praczka, aby rozpocząć świętowanie I Rocznicy Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Dobromierzu. Pomysłodawcą spływu był Przyjaciel Naszej Szkoły Pan Marian Drygala, który organizował dwa wcześniejsze. Połączenie wspólnych działań spowodowało,
że w bieżącym roku popłynęła Pilicą rekordowa ilość uczestników. Opiekę medyczną zagwarantowali nam Ratownicy Wojewódzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach Panowie: Stanisław Sorbian, Hubert Szczechla i Krzysztof Fornal.
Tradycyjnie już imprezę rozpoczęliśmy w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zacisze” w Praczce. W imieniu organizatorów powitali uczestników Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim „Hubal” w Dobromierzu oraz Przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko Pan Mateusz Strychalski, którzy zachęcali wszystkich do odwiedzania i zapoznania z walorami turystycznymi i rekreacyjnymi Gminy Kluczewsko.
Następnie wszyscy udali się autokarem do miejscowości Maluszyn, skąd popłynęliśmy 32. kajakami do miejscowości Bobrowniki, podziwiając uroki i malownicze otoczenie rzeki „Pilicy”. Wspaniała zabawa, życzliwa i serdeczna atmosfera towarzyszyła uczestnikom podczas całego spływu, który późnym popołudniem zakończyliśmy w miejscowości Praczka. Tu na zakończenie Organizatorzy przygotowali dla wszystkich certyfikaty uczestnictwa w spływie oraz gorący poczęstunek. Nie zabrakło także konkursu wiedzy o Szkole w Dobromierzu, w którym nagrody ufundowali Pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy. Nagrodzeni zostali: Michał Sujka, Kamil Ścisłowicz, Szymon Bożęcki, Marek Baran, Wojciech Ślusarczyk, Jerzy Sujka.
Dodajmy, że impreza będzie kontynuowana cyklicznie, każdy będzie mógł zdobyć specjalną odznakę spływu (trzykrotne uczestnictwo- brązowa, pięciokrotne- srebrna, siedmiokrotne- złota.
Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom oraz Nauczycielom Naszej Szkoły, którzy dołożyli jak zwykle moc starań, abyśmy mogli wspólnie świętować i w miłej serdecznej atmosferze spędzić sobotni dzień.
W sposób szczególny dziękujemy wszystkim Organizacjom i Uczestnikom Spływu za chęć udziału w naszym wydarzeniu i wspólne świętowanie rocznicy nadania imienia.

 

Robert Dzierzgwa

15.06.2018

Antoś, Michał, Oskar i Wiktor Mistrzami Województwa w Świętokrzyskim Mini Volley Cup 

 

W dniu dzisiejszym w Kielcach odbył się Finał Wojewódzki Chłopców Turnieju "Świętokrzyskie Mini Volley Cup". START Dobromierz z kompletem zwycięstw został Mistrzem Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „trójki”. Ponadto Michał Czupryński zdobył statuetkę MVP turnieju. W zawodach finałowych wzięło udział 6 drużyn, które zagrały ze sobą systemem "każdy z każdym" do 2 wygranych setów.

Wyniki naszego zespołu:
START Dobromierz -PSP Busko Zdrój 2:1
START Dobromierz -Plas Kielce 2:0
START Dobromierz -SP 34 Kielce 2:0
START Dobromierz -SP 33 Kielce 2:0
START Dobromierz -SP 9 Kielce 2:0

Klasyfikacja końcowa:
1. START DOBROMIERZ
2. PSP BUSKO ZDRÓJ
3. SP 34 KIELCE
4. PLAS KIELCE
5. SP 33 KIELCE
6. SP 9 KIELCE

Skład:
Mikołajczyk Antoni, Czupryński Michał, Stanik Wiktor, Glanda Oskar.

Dominik wicemistrzem województwa, a Nikodem tuż za nim z brązowym medalem (kat. "single") w Świętokrzyskim Mini Volley Cup.

Dziś w Kielcach odbył się Finał Wojewódzki Chłopców Turnieju "Świętokrzyskie Mini Volley Cup". Naszą szkołę i gminę reprezentowało dwóch zawodników, którzy spisali się bardzo dobrze. Wicemistrzem Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „single” został Dominik Pierzyna, a na trzecim stopniu podium wylądował Nikodem Rak.

Sebastian Olczyk

13.06.2018

I Przedszkoliada w Dobromierzu


O tym, jak ważny jest ruch wie każdy z nas, a naszych przedszkolaków nie trzeba do tego przekonywać. W dniu 13 czerwca na nowo oddanym boisku wielofunkcyjnym przy ZPS odbyła się I Przedszkoliada. Gośćmi honorowymi były dzieci, Wychowawczynie i Pani Dyrektor z zaprzyjaźnionego Przedszkola ,,Czarodziejski Młynek” z Końskich. Spotkanie było rewizytą, ponieważ w listopadzie mieliśmy przyjemność gościć w tamtejszej placówce.
W rozgrywkach wzięły udział trzy drużyny. Dzieci w formie zabaw ćwiczyły sprawność ogólną, celność, szybkość, a także uczyły się zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad fair play i radzenia sobie z porażkami. Wszystkie konkurencje bardzo przypadły dzieciom do gustu mimo, że wymagały dużego zaangażowania i kondycji fizycznej. Rywalizacji sportowej towarzyszył głośny doping uczestników i nauczycieli. Wszyscy wspaniale się bawili. Liczyła się radość i zabawa. Zwieńczeniem zawodów było wręczenie dzieciom pamiątkowych medali. Po wyczerpujących konkurencjach wszyscy udali się na pyszny obiadek.
Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Dworak – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Końskich za przyjęcie zaproszenia i obdarowanie naszych przedszkolaków wspaniałymi prezentami, natomiast rówieśnikom za świetną zabawę. Podziękowania należą się również uczniom klasy VI, którzy służyli swoją pomocą przy organizacji imprezy. Na medal spisali się ponadto nasi Rodzice, którzy zadbali o słodki poczęstunek i przygotowali stroje dla naszych sportowców. Dziękujemy i zapraszamy do galerii zdjęć. :-)

Organizatorzy

11.06.2018

Bezpieczne wakacje Przedszkolaków


Już za parę dni wyruszymy na letnie wędrówki i abyśmy wrócili z nich pełni wrażeń, wspomnień i najpiękniejszych przeżyć, przypomnieliśmy na zajęciach zasady zachowania najwyższego bezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługują spotkania dzieci i młodzieży: z ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Kielc- Panem Stanisławem Sorbianem , ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszczowie oraz z Dzielnicowym st. asp. Rafałem Tomczykiem. Wzięli w nich udział przedszkolaki i wszyscy uczniowie naszej szkoły. Podczas warsztatów zostały przypomniane m. in. zasady udzielania pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło informacji dotyczących zagrożeń, jakie niosą woda i ogień, zwierzęta lub źli ludzie. Uczniowie przyswoili sobie podstawowe numery alarmowe. Omówione zostały również znaki informacyjne, znaki nakazu i znaki zakazu, które spotkać można na plaży i w lesie. Strażacy zaprezentowali ponadto wyposażenie wozu strażackiego. Dziękujemy za wspaniałe prezentacje i cenne wskazówki.

Urszula Stanik
Maria Stępniewska

10.06.2018

Dzień Otwarty w Naszym Przedszkolu


W pierwszym tygodniu czerwca odbył się „Dzień Otwarty” w Publicznym Przedszkolu w Dobromierzu. Podczas tego dnia dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola, w towarzystwie rodziców, mogły zapoznać się z pracującymi paniami, wyposażeniem sal, szatni, sali gimnastycznej i stołówki. Uczestniczyły ponadto w ciekawych zabawach integracyjnych, zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych. Niektóre dzieci śmiało wchodziły do sal, inne do zabawy trzeba było trochę zachęcić. Były i takie, które wolały tylko obserwować – z mamą u boku. Aby proces adaptacji każdego dziecka przebiegał prawidłowo i był miłym przeżyciem zaprosiliśmy również Panią Agnieszkę Kliminowską – logopedę z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włoszczowie, która przybliżyła rodzicom ten temat i odpowiadała na nurtujące ich pytania.
Udział w spotkaniu wzięło 25 dzieci wraz z rodzicami. Dzień ten dostarczył maluchom mnóstwo radości i pokazał, że nasze przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, projektor, laptop, komputery, drukarka), nowe mebelki i zabawki. Jest to miejsce, gdzie można wspaniale spędzać czas. Małym gościom bardzo podobały się zajęcia plastyczne, w czasie których z pomocą rodziców wykonały kolorowe kwiaty. Zajęcia te rozwijały sprawność manualną oraz kreatywność. Wiele radości dostarczyły także zabawy ruchowe na klockach sensorycznych oraz nowe zabawki. Było kolorowo, tłoczno i radośnie. Dziękujemy za wspaniały dzień. Mamy nadzieję, że od września każdy przedszkolak będzie czuł się u nas dobrze, swobodnie i bezpiecznie. Do zobaczenia!


Dyrekcja i Wychowawcy

09.06.2018

Wycieczka do Krajna


8 czerwca 2018 roku przedszkolaki z II grupy wraz z rodzicami i wychowawczynią wybrali się na długo wyczekiwaną wycieczkę do Edukacyjnego Parku Rozrywki i Miniatur w Krajnie, który znajduje się u stóp najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich- Łysicy w miejscowości Krajno-Zagórze.
Wizytę rozpoczęliśmy od nowych doznań - przetestowania swoich zdolności na trasie dziecięcej w Parku Linowym. Niektórzy śmiałkowie dali radę pokonać trasę kilkanaście razy! Do dzieci dołączyli również najodważniejsi rodzice. Następnie udaliśmy się do Kina 6D. Wywarło ono niesamowite wrażenie na dzieciach i dorosłych, którzy mogli poczuć filmy wszystkimi zmysłami. Dzięki niezwykłym efektom wszyscy oglądający przenieśli się do wspaniałego przyrodniczego i komputerowego świata. Kolejnym punktem zwiedzania była Aleja Miniatur. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym możliwa jest podróż dookoła świata w ciągu jednego dnia. Potrzebowaliśmy tylko kilkanaście minut, by przekroczyć wszystkie granice świata. W Parku Miniatur obejrzeliśmy ponad 50 modeli najsławniejszych cudów architektonicznych świata. Były to m.in.: Świątynia Akropol, Koloseum, Krzywa Wieża w Pizie, Statua Wolności, Mur Chiński, Wieża Eiffla, cerkiew w Moskwie. Najpiękniejszą budowlą w Parku jest Bazylika św. Piotra z placem na Watykanie, wykonana w skali 1:13. Podczas wycieczki mogliśmy również poznać dzieła Matki natury takie jak Wulkan Etna czy Wodospad Niagara. Po dotarciu na wzgórze, podziwialiśmy panoramę całego obiektu, ale i też pasmo naszych najstarszych w Europie gór. W szczególności położoną w Świętokrzyskim Parku Narodowym - Łysicę wraz z Puszczą Jodłową. Po obiedzie dzieciaki swoją energię przeniosły do Lunaparku, gdzie postacie z bajek Disney’a zaprosiły ich do wspólnej zabawy. Pod okiem rodziców brykali m.in. w strefie dmuchańców, na łódeczkach, kulach wodnych i trampolinach. To był wspaniały, rodzinny dzień. Wyjazd pozwolił nam jeszcze bardziej się poznać i zintegrować. Wszyscy uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domu, mając w pamięci ogrom wrażeń.


Urszula Stanik

04.05.2018

Wiwat Zakopane!

 

Początek minionego tygodnia grupa 29 uczniów rozpoczęła wycieczką do Zakopanego. Jednak to nie Zakopane było jedynym celem tego wyjazdu. Pierwszy dzień wycieczki spędziliśmy w magicznym Krakowie. Po tym niesamowitym mieście oprowadziła nas pani Ela Lang. Spacer rozpoczęliśmy na Placu Matejki przy pomniku Grunwaldzkim. Potem przez Barbakan i Bramę Floriańską dotarliśmy na Rynek. Nie będziemy tu wymieniać co na nim widzieliśmy, ale słyszeliśmy hejnał i zjedliśmy pyszne lody. Duże wrażenie wywarł na wszystkich Kościół Mariacki i ołtarz Wita Stwosza. Podziwialiśmy polichromie i witraże Wyspiańskiego w kościele Franciszkanów, szliśmy Drogą Królewską na Wzgórze Wawelskie. Pani Ela oprowadziła nas po Katedrze Wawelskiej, a w niej: Groby Królewskie, Krypa Wieszczów i wejście na wieżę z Dzwonem Zygmunta. Musieliśmy odwiedzić także Smoka Wawelskiego, przy którym nastąpiło pożegnanie z naszą przewodniczką i Krakowem. Mimo tylko kilku godzin spędzonych w Krakowie nasi uczniowie otrzymali solidną lekcję historii o zabytkach i sztuce. Pani Ela była wspaniałym i wytrwałym gawędziarzem. W godzinach popołudniowych ruszyliśmy do Zakopanego, gdzie w Wili za Wodą czekał na nas pyszny obiad i odpoczynek. Drugiego dnia zwiedzanie Zakopanego rozpoczęliśmy od Sanktuarium na Krzeptówkach, potem wyciągiem na Wielką Krokiew i Gubałówkę. Na koniec dnia odbyliśmy spacer po Krupówkach. W ostatnim dniu czekała nas wyprawa na Morskie Oko. Marsz rozpoczęliśmy z przewodnikiem tatrzańskim Januszem Lachem już o godzinie 9.00. Aby umilić długą drogę pan Janusz raczył dzieciaki opowieściami o Tatrzańskim Parku Narodowym, widzianych szczytach i anegdotami. Bardzo spodobał im się fortel, że mały stawik znajdujący się przed Morskim Okiem to już jest właśnie ono. Dzieci z zapałem robiły zdjęcia! Jakież było ich zdziwienie gdy zobaczyły prawdziwe Marskie Oko. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było pokonać długą trasę by zobaczyć te wspaniałe widoki.

 

Maria Chrzanowska
Sebastian Olczyk
Marcin Jajko

02.06.2018

,,Wszystkie dzieci nasze są”


Dzień Dziecka to bardzo radosne święto dla wszystkich dzieci. Ten dzień w naszym przedszkolu obfitował w liczne atrakcje. Nie zabrakło też wesołego spaceru i zabaw na świeżym powietrzu. Największą frajdą okazało się tworzenie baniek mydlanych. Na zakończenie dnia każdy otrzymał małą niespodziankę, przygotowaną przez Radę Rodziców. I choć przedszkolaki codziennie otrzymują wiele miłości i serca od rodzin i nauczycielek, w tym czasie czuły się naprawdę wyjątkowo, uśmiech nikomu nie schodził z twarzy. Dzień pełen wrażeń szybko się skończył, ale wspomnienia pozostaną na długo.

Urszula Stanik

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

01.06.2018

Drodzy Uczniowie :-)

 

Pierwszego dnia czerwca obchodzimy jedno z najradośniejszych i najpiękniejszych świąt w roku - Dzień Dziecka. Z tej okazji do Was wszystkich kierujemy serdeczne życzenia tego, co w życiu młodego człowieka jest najważniejsze: domowego ciepła i poczucia bezpieczeństwa, oddanych przyjaciół i nauczycieli z pasją.
Życzymy, by Wasze dzieciństwo wypełniały piękne i radosne chwile, a szkolne lata były czasem niezwykłych doświadczeń, poszukiwania mądrości i możliwości rozwijania pasji. Mamy nadzieję, że Wasza ciekawość poznawana i odkrywania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie zawsze spotykać się będzie ze zrozumieniem rodziców i wychowawców, a obecne osiągnięcia edukacyjne staną się podstawą sukcesów w dorosłym życiu.
Niech w tym szczególnym dniu oraz we wszystkich momentach życia towarzyszy Wam zrozumienie i wsparcie najbliższych.

Dyrekcja, Grono Pegagogiczne i Pracownicy 

Naszej Szkoły