Rekrutacja


Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok 2020/ 2021

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się postępowanie rekrutacje.

Dyrekcja

[pobierz] 0.1 MB wniosek-dobromierz
[pobierz] 0.1 MB deklaracja-kontynuacji

Deklaracja kontunuacji przedszkola

Rekrutacja przedszkole

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok 2019/ 2020

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko.


Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

 

Deklarację, o której mowa powyżej rodzic składa w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego t.j. od 22 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. włącznie.


Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się postępowanie rekrutacje.

 

Dyrekcja

[pobierz] 0.1 MB harmonogram-przyjec-do-przedszkola

Harmonogram przyjęć do przedszkola

[pobierz] 0.5 MB deklaracja-kontynuacja-przedszkola

Deklaracja kontynuacji przedszkola

[pobierz] 0.5 MB deklaracja-przyjecia-dziecka-do-przedszkola

Deklaracja przyjęcia dziecka do przedszkola

Rekrutacja szkoła podstawowa

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko

 

[pobierz] 0.1 MB harmonogram-przyjec-do-szkoly-podstawowej

Harmonogram przyjęcia dzieci do I klasy szkoły podstawowej

[pobierz] 0.5 MB zapisy-do-pierwszej-klasy