Marzec 2019


30.03.2019

Zajęcia otwarte- Plan Daltoński w Naszym Przedszkolu

 

W ostatnim tygodniu marca w Publicznym Przedszkolu w Dobromierzu odbyły się zajęcia otwarte pt. „List od Pani Wiosny”. Wzięli w nich udział rodzice i nauczycieli naszej szkoły, dyrektorzy i nauczyciele z zaproszonych szkół oraz pracownik Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Kielc. W czasie spotkania dzieci zaprezentowały gościom wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz wizualizacji, niezbędnych do realizacji innowacji pedagogicznej w naszym przedszkolu- Planu Daltońskiego.
Zajęcia rozpoczęły się od rozwiązywania zagadek o tematyce wiosennej, przeliczania i zaznaczania sylab. Następnie wszyscy uczestniczyli w zabawie integracyjnej ,,Wiosenny deszczyk i wietrzyk”, w czasie której dzieci osuszały swoim oddechem suknię Pani Wiosny, a gdy usłyszały dźwięk padającego deszczu chowały się pod ogromny parasol, trzymany przez gości. Czas zabawy odmierzał zegar daltoński. Kolejnymi zadaniami od Pani Wiosny były: praca w zespołach mieszanych wiekowo, wspólne zaśpiewanie piosenki z podziałem na głosy oraz wykonanie pracy plastycznej według instrukcji. Dzięki zastosowaniu ,,sygnalizatora świetlnego” zadanie plastyczne motywowało dzieci do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Zebrani mogli ponadto zaobserwować jak przedszkolaki administrują i monitorują własne działania edukacyjne z wykorzystaniem tablicy zadań. Jest to wspaniałe narzędzie motywujące dzieci do planowania swojej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Efekty pracy dzieci można obejrzeć na przedszkolnej wystawie prac plastycznych.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze wspólnej zabawy. A dzięki tej formie zajęć goście zapoznali się ze sposobem pracy nauczyciela. Obserwowali dzieci w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mieli możliwość poznać osiągnięcia swojej pociechy oraz zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Mogli porównać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Włączanie rodziców natomiast w edukację dzieci już od przedszkola jest formą akceptowaną i praktykowaną w naszej szkole. Na koniec dnia przedszkolaki były bardzo zadowolone z odwiedzin i pełne wrażeń po integrujących zajęciach z zaproszonymi gośćmi.

Urszula Stanik

Zajęcia Otwarte w Przedszkolu w Dobromierzu

 

Temat: Realizacja Planu Daltońskiego.
Data: 29 marca 2019 roku
Miejsce: Publiczne Przedszkole w Dobromierzu
Godzina: od 10.00 do 11.00

 

W zajęciach udział wezmą rodzice i nauczyciele Naszego Przedszkola, dyrektorzy i nauczyciele zaproszonych szkół, Pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

 

Serdecznie zapraszamy :-)

23.03.2019

Doskonalenie zawodowe, czyli Planu Daltońskiego ciąg dalszy 


Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości.
Konkurencyjny rynek pracy modyfikuje wymagania stawiane nauczycielom i szkole. Również system awansu zawodowego motywuje nauczycieli do doskonalenia, które wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Wspaniałą formą rozwoju jest obserwacja i dzielenie się doświadczeniami. Dlatego tez w minionym tygodniu wychowawczynie przedszkolaków wraz z dyrektorem wzięli udział w zajęciach otwartych, zorganizowanych przez zaprzyjaźnione Przedszkole Publiczne nr 16 „Kolorowa Akademia” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Placówka ta w 2011 roku otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Przedszkola Daltońskiego i jest inspiracją dla Publicznego Przedszkola w Dobromierzu do wdrażania innowacji pedagogicznej "Edukacja daltońska w przedszkolu". Podczas pobytu nauczyciele obserwowali przyjazną przestrzeń edukacyjną oraz podziwiali samodzielne funkcjonowanie przedszkolaków, dzięki wykorzystaniu pomocy z planu daltońskiego. Cennym źródłem informacji była również wymiana doświadczeń z pedagogami pracującymi w/w metodą. Dziękujemy Pani Dyrektor Katarzynie Dryjas za zaproszenie i dobre rady, które zapewne wdrożymy w pracy naszego przedszkola.


Dyrektor

22.03.2019

Eliminacje Gminne XLII OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Grupa 1 


✔Kamila Stanisz - 1 miejsce
✔Aleksandra Depta  - 3 miejsce
✔EMILIA GUSTA  - 4 MIEJSCE
Kamila i Ola będą reprezentowały naszą szkołę i gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 9 kwietnia we Włoszczowie.

Sebastian Olczyk

21.03.2019

Witaj Wiosno!


21 marzec to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. I choć dzień dzisiejszy nie przyniósł nam pięknej wiosennej pogody uczniowie postanowili ją przywitać z uśmiechamy na twarzy. Nasi najmłodsi przedstawiciele czyli Przedszkolaki i uczniowie klas I-III rozweseli nasza szkołę wiosennymi przebraniami i tak na szkolnych korytarzach mogliśmy dziś zobaczyć: zielone żabki, pszczółki, biedroneczki oraz panie wiosny. Oprócz przebrań na pierwszy dzień wiosny Samorząd Uczniowski zaplanował jeszcze wiele innych atrakcji. Podzieleni na różne grupy według sowich upodobań, uczniowie mogli wziąć udział w rozgrywkach w piłkę nożną, siatkową, w biegu, w marszu nordicwalking, a także wiosennym spacerze.
Pierwszy dzień wiosny poświęcony był również na bardzo ważny temat, jakim jest agresja.
Najmłodsi uczniowie wraz z wychowawcami, prowadzili rozmowy na temat tego jak powinni się zachowywać, a jakie zachowania są naganne i niedopuszczalne.
Poza tym, wszyscy uczniowie wykonywali klasowe projekty na temat: „Agresji mówimy stop!”, na którym umieszczali rysunki przedstawiające agresywne zachowania oraz wierszyki i slogany mówiące o agresji.
Mamy nadzieję, że tak ważny temat nie zostanie tylko na zrobionych przez naszych uczniów arkuszach, a napisane przez nich wierszyki znajdą odzwierciedlenie w życiu codziennym.


Opiekuna SU Małgorzata Ławińska

21.03.2019

Powitanie Wiosny :-)


„Jak się czujesz, Pani Wiosno?
Czy już nowe pąki rosną?
Czy już trawa rozpędziła się do słonka?
Czy z rękawa wypuściłaś już skowronka?”
21 marca nasze przedszkolaki uroczyście pożegnały Panią Zimę, śnieżne bałwanki i sanki,
a następnie w barwnym korowodzie, wraz z kl. I i II wyruszyły na poszukiwanie Pani Wiosny. Z uśmiechem na ustach szukały pierwszych listków i pączków na drzewach. Udało nam się nawet usłyszeć wiosenny śpiew ptaków. Witaj Wiosno!

 

Monika Ławińska, Urszula Stanik

20.03.2019

I Forum Oświatowe "Murawy Dobromierskie"

Panel bankowości


Zajęcia w ramach tego panelu odbywały się na dwóch poziomach. Jeden przeznaczony dla grupy uczniów młodszych z klas I – IV był zatytułowany „Podejmij wyzwanie! Oszczędzaj”, a drugi dla uczniów klas VI – III gimnazjum „Korzystam z usług banku”. Młodsi mogli usłyszeć o nowoczesnych formach oszczędzania, w tym o atrakcyjnym serwisie internetowym dla oszczędzających. Ponadto brali udział w grach, zabawach dotyczących wiedzy o pieniądzach, bankach, kartach. Do starszych uczniów była skierowana wiedza o ofertach bankowych przewidzianych dla nich. Dowiedzieli się o możliwościach jakie niesie posiadanie własnego konta bankowego ale także odpowiedzialności z tym związanej. Wszyscy zostali zapoznani z bankowością internetową, będącą już standardem naszego życia. Zajęcia prowadziła nasza absolwentka Anna Chrzanowska, która jest pracownikiem Banku PKO SA we Włoszczowie. Dziękujemy Ani i kierownictwu Banku za okazane wsparcie.


Opiekun SKO/Maria Chrzanowska

19.03.2019

Echa Forum w Przedszkolu

 

W czasie I Forum Oświatowego ,,Murawy Dobromierskie” w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty gipsowe. Zajęcia poprowadziła pani Maryla Dorożyńska. Podczas warsztatów dzieci wykonały samodzielnie odlewy gipsowe. Potem przystąpiły do malowania wcześniej przygotowanych przez prowadzącą figurek. Każdy przedszkolak z wielkim zaangażowaniem pokrywał farbami swoje odlewy. Dzieci były najbardziej zadowolone z tego, że samodzielnie przygotowały ozdoby wielkanocne. Wśród figurek były gipsowe zajączki, kaczuszki oraz pisanki z motywami wiosennymi. Każde dziecko umieściło swoje dzieło na klasowej wystawie i będzie mogło zabrać je do domu. Warsztaty gipsowe dały dzieciom dużo radości
i zadowolenia z uzyskanych efektów swojej pracy. Dziękujemy Pani Maryli za poświęcony czas, prezenty i pełne radości chwile w naszym przedszkolu.
Podczas panelu bezpieczeństwa Policjanci Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie przeprowadzili w przedszkolu spotkanie na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki wykorzystaniu „Miasteczka ruchu drogowego” pokazali najmłodszym uczestnikom jak przez zabawę i wspólne ćwiczenia można wzbogacać się o nową wiedzę. W trakcie zajęć edukacyjnych uczestnicy ćwiczyli prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych bez i z sygnalizacją świetlną. Dzieciom przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wyjaśniono kiedy radiowóz jest pojazdem uprzywilejowanym. Dzięki piankowym elementom miasteczka drogowego dzieci mogły wcielić się w uczestników ruchu drogowego, kreując bezpieczne zachowania na drodze w różnych sytuacjach. Wspólnie z dziećmi omówiono numery telefonów alarmowych, zwracając uwagę na informacje, jakie należy przekazać dzwoniąc na nr alarmowy. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały elementy odblaskowe z przesłaniem, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu. Dziękujemy Policjantom za wspaniałą lekcję o bezpieczeństwie.

 

Urszula Stanik

19.03.2019

I Forum Oświatowe "Murawy Dobromierskie"

Panel historyczny "Moja Mała Ojczyzna"

 

Panel historyczny, jako jeden z elementów I FORUM OŚWIATOWEGO „Murawy Dobromierskie” miał na celu przybliżenie lokalnej historii w taki sposób, aby kontakt z nią był dla młodego pokolenia nie tylko poznawaniem treści historycznych, ale przede wszystkim wspaniałą przygodą. Przyjęcie za patrona szkoły imienia Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”zobowiązuje nas do pamięci o lokalnych bohaterach i miejscach upamiętniających walkę o niepodległość. Dyrektor szkoły pan Robert Dzierzgwa otworzył I FORUM OŚWIATOWE słowami: „Historia może być źródłem wspaniałej przygody, tylko trzeba przekonać młodzież do otwarcia serc”. Dodał jeszcze, że stąd właśnie pomysł na organizację podczas forum panelu historycznego i promocję miejsc pamięci z naszego regionu.
Panel historyczny poprowadził pan Dionizy Krawczyński – prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych JODŁA okręgu Kielce w barwach 27 pułku Ułanów imienia Króla Stefana Batorego – przyjaciel Szkoły w Dobromierzu. Zapoznał uczniów oraz przybyłych gości, m. in. obecnych na forum w celu realizacji panelu doradztwa zawodowego uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z Włoszczowy i Przedborza, z „Mapą pamięci” czyli takimi miejscami w naszym regionie, które prowadzą śladami walk Armii Krajowej. Obecnie na portalu mapapamieci.net znajduje się ponad 100 miejsc wraz z opisami, fotografiami i mapą dojazdu. Bardzo ważnym punktem na mapie jest cmentarz w Stanowiskach i nagrobek żołnierza z oddziału majora „Hubala” – Franciszka Głowacza ps. „Lis”, którym to opiekują się nasi harcerze.
Niezwykle ważnym wydarzeniem tego dnia i punktem panelu historycznego była wizyta ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Opowiadał uczniom o swoich pasjach historycznych oraz odniósł się do internetowego portalu: mapapamieci.net mówiąc, że jest zwolennikiem tworzenia tego typu narzędzi, które są dopasowane do oczekiwań młodego pokolenia. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, co wpłynęło na swobodną i luźną atmosferę. Pan minister to pogodny człowiek, który szybko nawiązał dobry kontakt z uczniami. Następnie opuścił szkołę, aby odwiedzić lokalne miejsca pamięci: grób Hubalczyka Franciszka Głowacza oraz udał się do miejscowości Krogulec, gdzie walczył oddział partyzancki Armii Krajowej Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”.
Minister Jan Kasprzyk powrócił do Szkoły na uroczyste zakończenie forum oświatowego, gdzie miało miejsce niezwykłe dla nas wydarzenie. Podczas specjalnej ceremonii odznaczył Sztandar Szkoły Medalem „Pro Patia”. Jest to szczególne odznaczenie za naszą wieloletnią pracę w kierunku szerzenia patriotyzmu i wychowywania kolejnych pokoleń w świadomości tożsamości narodowej.
Panel historyczny został zrealizowany a cel osiągnięty. Dla naszej Szkoły było to bardzo ważne i szlachetne wydarzenie.

 

Ewa Bakalarz

18.03.2019

Forum Oświatowe „Murawy Dobromierskie” 2019

Panel bezpieczeństwa „Potrafię ratować”


Takie hasło towarzyszyło nam w realizacji Panelu Bezpieczeństwa, jednego z wielu podczas I Forum Oświatowego „ Murawy Dobromierskie”. Nasze zmagania z tym tematem rozpoczęliśmy od prezentacji zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Fachową wiedzą podzielili się z nami ratownicy z Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach. Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie przystąpili do zajęć warsztatowych pod czujnym okiem ratowników. W efekcie uczniowie objęci powyższym szkoleniem już od najmłodszych lat oswajają się z potrzebą niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.
Policjanci Komendy Powiatowej we Włoszczowie zaproponowali młodszym grupom naukę przez zabawę w Miasteczku Ruchu Drogowego. Uczestnicy warsztatów poznawali podstawowe przepisy ruchu drogowego, znaczenie znaków drogowych. Dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się na przejściu dla pieszych oraz jakie elementy powinien posiadać rowerzysta na drodze, aby być widocznym i zachować bezpieczeństwo podczas przejażdżki rowerowej. Tego typu zajęcia dają możliwość właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Każde dziecko kończące szkołę podstawową powinno posiadać kartę rowerową i być świadomym uczestnikiem ruchu drogowego. Starsze klasy uczestniczyły w pogadance na temat „ Jak sobie radzić z cyberprzemocą i jak pomóc innym”. Naszym celem było uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc może wyrządzić olbrzymią krzywdę. Staraliśmy się, by uczniowie nauczyli się reagować na niebezpieczne sytuacje, by wiedzieli gdzie szukać pomocy.
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie zaproponowali naszym uczniom dwa tematy „Jak radzić sobie z przykrymi emocjami” i „Asertywność w pigułce". Zajęcia miały charakter warsztatowy .Pani psycholog i pedagog podczas mini-wykładu przekazały podstawowe wiadomości na temat zachowań asertywnych i przykrych emocji. Praca w grupach sprzyjała umiejętności rozpoznawania swoich zachowań. Uczniowie uświadamiali sobie jak działa mechanizm nacisku grupowego, a także trenowali umiejętność mówienia „nie”.

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział we wszystkich warsztatach. Takie formy nauki są lepiej przyswajalne i z pewnością na dłużej pozostaną w pamięci.


Iwona Niewęgłowska

17.03.2019

I Forum Oświatowe "Murawy Dobromierskie"

Panel artystyczny „Wiosna, ach to Ty!”


Te słowa zaczerpnięte z pełnej radości i optymizmu piosenki Marka Grechuty stanowiły temat przewodni zajęć plastycznych, które odbyły się 15.03.2019r. w naszej szkole. Zajęcia te zawarte w panelu artystycznym były jednym z sześciu kręgów tematycznych, które odbyły się w ramach I Forum Oświatowego „Murawy Dobromierskie”. Uczniowie klas najmłodszych mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach, które wspomagały rozwój ich wyobraźni twórczej, uczyły ciekawych technik wykonywania ozdób świątecznych, a także rozwijały pomysłowość i samodzielność. Dzieci z klasy I wykonały pisanki wielkanocne pod kierunkiem pani Małgorzaty Delczyk, która chętnie dzieliła się z dziećmi swoją pasją. Pani Małgorzata wolne chwile poświęca na tworzenie różnorodnych ozdób świątecznych i tematycznych. Niektóre swoje prace zaprezentowała uczniom na początku zajęć. Jest mamą przedszkolaka z II grupy i zawsze chętnie współpracuje w różnych przedsięwzięciach szkolnych. Dzieci najpierw pomalowały farbą styropianowe pisanki, następnie metodą decoupage przyklejały kolorowe wzory. Na tym etapie pani Małgorzata wykonywała pokrywanie wzorów specjalnym klejem. W fazie końcowej dzieci ozdabiały swe prace cekinami, piórkami, kwiatuszkami itp. Całość osadzały na patyczku do szaszłyków i wbijały do styropianowej podstawki. Uczniowie klasy II i III pracowali pod opieką emerytowanej nauczycielki z Włoszczowy pani Marioli Dragan. Dzieci wykonały piękne karty świąteczne. Na złożonej kartce z kolorowego bloku przyklejały przeróżne ozdoby według własnego pomysłu, słuchając z uwagą ciekawych wskazówek pani Dragan. Powstały piękne kompozycje o tematyce świątecznej. Wykonaną pracę wkładały do celofanowej kieszonki i zawieszały na korkowej tablicy. Wykonane prace wyeksponowane zostały na korytarzu szkolnym. Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Delczyk i pani Marioli Dragan za przeprowadzenie ciekawych zajęć i rozbudzenie wśród dzieci zamiłowań artystycznych.

 

Beata Zięba

Joanna Piszczek

Małgorzata Chlebosz

17.03.2019

Dance, dance, dance

 

W dniu 14 marca uczniowie Klas VIII oraz III gimnazjalnej z naszej szkoły uczestniczyli w nagraniu programu telewizji TVP2 „Dance, dance, dance”, czyli najnowocześniejszym na świecie show tanecznym z wygenerowaną komputerowo rzeczywistością 3D.Uczniowie z dużym zaciekawieniem oglądali na żywo nagrania tańczących 4 par tj: Katarzynę Dziurską z Emilianem Gankowskim, Wiktorię Gąsiewską z Adamem Zdrójkowskim, Marcelinę Zawadzka z Rafałem Maślakiem oraz Patrycję Kazadi z jej siostrą Victorią. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości łączącej świat realny z komputerowym, uczniowie przenieśli się w scenerię znaną z najsłynniejszych światowych klipów, musicali i filmów tanecznych.
Poza tym przysłuchiwali się wypowiedziom oraz oceną trzyosobowego jury w składzie Ewa Chodakowska, Ida Nowakowska i Robert Kupisz.
Uczniowie nie tylko mogli podziwiać tańczące pary ale również po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca reżyserów i operatorów kamer.
Bardzo dziękujemy ZSP nr 3 we Włoszczowie za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu.


Małgorzata Ławińska, Teresa Tańska

16.03.2019

I Forum Oświatowe "Murawy Dobromierskie"

Panel doradztwa zawodowego "Zaplanuj swoją przyszłość"

 

W trakcie I Forum Oświatowego "Murawy Dobromierskie" pojawił się panel Doradztwa Zawodowego pt. „Zaplanuj Swoja Przyszłość”. W trakcie tego panelu mieli okazje zaprezentować się Uczniowie z LO Nr 1 we Włoszczowie, ZSP Nr 2 we Włoszczowie, ZSP Nr 3 we Włoszczowie, ZSP w Przedborzu oraz ZDZ Włoszczowa.
Nasi goście oprócz prezentacji swoich szkół, przedstawili bogatą ofertę edukacyjną dla naszych przyszłych absolwentów. Uczniowie klas VIII oraz III gimnazjalnej z dużym zainteresowaniem wysłuchali, co mieli do przedstawienia ich starsi koledzy i koleżanki, dopytywali o kierunki kształcenia jakie mogą wybierać w danych szkołach, a także praktyki i wyjazdy jakie oferują szkoły.

 

Małgorzata Ławińska

16.03.2019

Jak pogodzić szkołę i pasję z codziennymi obowiązkami?


15 marca Angelika Kłudziak- przewodnicząca SU ZSP w Dobromierzu, Karolina Skwarek- radna MRG Kluczewsko wraz opiekunem Edytą Delczyk- Waselą i radną MSWŚ Weroniką Waselą uczestniczyły w konferencji na temat: „Działalność społeczna a życie codzienne.” Uczestniczyło w niej ponad sto osób – przedstawicieli samorządów uczniowskich, studenckich, młodzieżowych rad oraz działaczy społecznych, wychowawców. Oprócz panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów odbyły się też warsztaty dotyczące roli lidera, dialogu z decydentami, aktywizacji młodzieży, komunikacji i pracy w grupie. W przerwie można było porozmawiać z innymi uczestnikami, wymienić się doświadczeniem. Tego typu spotkania, jak się okazało, są niezwykle inspirujące i rozwijające młodzież. Dziękujemy Panu Wójtowi za umożliwienie nam uczestnictwa w tej konferencji.


Edyta Delczyk- Wasela

15.03.2019

Pro Patria dla Szkoły Podstawowej w Dobromierzu

 

W dniu dzisiejszym na wniosek Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Sztandar Szkoły Podstawowej Im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Dobromierzu został odznaczony Medalem Pro Patria.

Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Odznaczenia dokonał osobiście Minister Jan Kasprzyk, podczas I Forum Oświatowego "Murawy Dobromierskie.

 

Samorząd Uczniowski

I Forum Oświatowe "Murawy Dobromierskie 2019"

08.03.2019

Dzień Kobiet! Dzień Kobiet! Każdy Ci to powie!, że dzisiaj jest Święto Kobiet! :-)

 

8 marca swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każdej grupie składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych upominków i kwiatów... Dziewczęce buzie były uśmiechnięte przez calutki dzień, a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i sympatyczni:)
Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia, upominki i kwiaty…

 

Monika Ławińska
Urszula Stanik

04.03.2019

„ SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE”


W ramach projektu czytelniczego, trwającego w naszej bibliotece od kilku lat, uczniowie spotykają się raz w miesiącu w bibliotece szkolnej, aby polecić swoim kolegom i koleżankom ciekawe książki . Tym razem uczestnicy spotkania zapoznali się z następującymi tytułami: „ Wszystkie moje mamy”, „Listy w butelce”, „ Ten obcy”, „ Dwa serca”, „ Król”, „ Kamienie na szaniec”, „ Ponad wszystko”, „Nie było już nikogo”. Jak widać i lektury mogą być atrakcyjne.
Dziękujemy : Natalce Mikołajczyk, Basi Szymczyk, Jakubowi Smolarkowi, Edycie Pakule, Klaudii Smolarek, Mikołajowi Zaborskiemu, Igorowi Nowakowi, Marcinowi Cecocie i Sylwii Stępień. Przygotowane przez Was prezentacje książek były bardzo ciekawe. Prawie wszystkie tytuły jeszcze tego samego dnia znalazły się w rękach kolejnych czytelników.

 

Edyta Szymczyk
Edyta Delczyk – Wasela
Ewa Bakalarz

Tropem Wilczym w Dobromierzu

Klasyfikacja Tropem Wilczym w Dobromierzu

 

Bieg Rodzinny 1963m. (Kobiety)

 1. Aleksandra Ptak
 2. Wiktoria Szklarz
 3. Iga Piątek, Klaudia Wilczyńska

 

Bieg Rodzinny 1963m. (Mężczyźni)

 1. Sławomir Lipiński
 2. Piotr Lichosik
 3. Jakub Drej

 

Klasyfikacja Nordic Walking 1963m. (Kobiety)

 1. Magdalena Ciszewska
 2. Zuzanna Gaj
 3. Dorota Włoszczowska

 

Klasyfikacja Nordic Walking 1963m. (Mężczyźni)

 1. Zbigniew Pura
 2. Mikołaj Zaborski
 3. Robert Gaj

 

Bieg na 400 m (Dziewczęta)

 1. Ewelina Gwóźdź
 2. Gabriela Jankowska
 3. Roksana Kupczyk

 

Bieg na 400 m (Chłopcy)

 1. Igor Mróz
 2. Jakub Klim
 3. Maksymilian Kwac

 

Bieg na 800 m (Dziewczęta)

 1. Wiktoria Szklarz
 2. Emilia Depta
 3. Agata Dzwonek

 

Bieg na 800 m (Chłopcy)

 1. Dominik Jedynak
 2. Antoni Mikołajczyk
 3. Kacper Nowak

 

Bieg militarny 5 km (Kobiety)

 1. Emilia Borowska

 

Bieg militarny 5 km (Mężczyźni)

 1. Wojciech Plebanek
 2. Jacek Borowski
 3. Artur Rydz

 

Bieg na 5 km (Kobiety)

 1. 1. Maja Piątek
 2. 2. Agnieszka Borek
 3. 3. Oliwia Tatar

 

Bieg na 5 km (Mężczyzn)

 1. 1. Oskar Wychowaniec
 2. 2. Jarosław Jaworski
 3. 3. Andrzej Strychalski

 

Bieg na 10 km (Kobiety)

 1. Aleksandra Piątek
 2. Halina Maceja, Anna Dzierzgwa

 

Bieg na 10 km (Mężczyźni)

 1. Piotr Koń
 2. Krzysztof Lipiński
 3. Michał Prymas

 

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

03.03.2019

Radio Kielce o Biegu Tropem Wilczym w Dobromierzu

 

Ponad 300 osób pobiegło Tropem Wilczym w Dobromierzu. O godzinie 12 wystartował bieg rodzinny na odcinku 2 kilometrów. Pół godziny później uczestnicy pobiegli na 400 i 800 metrów, natomiast o godzinie 13 uczestnicy zmierzyli się na trasie 5 i 10 kilometrów.


Jak mówi współorganizator imprezy Dionizy Krawczyński, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych "Jodła", bieg w Dobromierzu gromadzi wielu uczestników z naszego regionu oraz województw ościennych. W tym roku przyjechali między innymi żołnierze ze Zgierza, ekipa w barwach 27. Pułku Ułanów z Warszawy, ale także dzieci z domu dziecka we Włoszczowie.


- Dobromierz to wioska na skraju województwa świętokrzyskiego z niesamowitą historią okolicy. Chętnie tu przyjeżdżamy i wspominamy tych, którzy walczyli o to, żebyśmy mogli sobie chociażby pobiegać - mówi Dionizy Krawczyński.
Uczestnicy biegu bardzo chwalą sobie tego typu inicjatywy. Jak mówią, sportowa rywalizacja jest dobrym sposobem by osoby nie interesujące się historią poznały bohaterskie losy polskich żołnierzy Armii Krajowej i ich walkę z sowietyzacją kraju.
- Takie masowe imprezy przypominają ludziom o naszej historii. Tu na miejscu można wielu rzeczy się dowiedzieć, dopytać. Im więcej akcji łączących historię ze sportem, tym lepiej - mówią uczestnicy.


Wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski otwierając dzisiejszy bieg podkreślał, że jest on ciekawą, a przez to skuteczną formą przekazywania wiedzy o przeszłości naszego kraju. Zwłaszcza w kontekście wieloletnich prób władz komunistycznych zamazania bohaterskiej historii polskich żołnierzy.


W biegu uczestniczył Rafał Pałka, wójt gminy Kluczewsko. Zaznaczył, że choć jest to dopiero drugi Bieg Tropem Wilczym organizowany w Dobromierzu, to region kultywuje pamięć o żołnierzach wyklętych od wielu lat. Między innymi lokalna szkoła podstawowa została nazwana imieniem Majora Henryka „Hubala” Dobrzańskiego.
Oprócz biegu w Dobromierzu przygotowano szereg dodatkowych atrakcji. Między innymi pokaz udzielania pierwszej pomocy, czy prezentacja uzbrojenia i pojazdów militarnych. Po biegu każdy z uczestników otrzymał medal oraz żołnierski poczęstunek.


Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bieg Tropem Wilczym
Dobromierz. 03.03.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

 

Foto: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-82714
Video: https://youtu.be/3cTMBMmg4h0