VIII Konkurs


VIII Konkurs Recytatorski
"Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej"
pod hasłem "Wolni i Niepodlegli"

 

Już w najbliższy czwartek (17 maja) odbędzie się w Naszej Szkole VIII Konkurs Recytatorski "Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej". Bieżąca edycja będzie nawiązywać do Rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Mimo, iż z przyczyn organizacyjnych zaplanowany konkurs nie odbył się w kwietniu to miło nam poinformować, że w imprezie weźmie udział 40 recytatorów ze Szkół z Powiatu Włoszczowskiego, Koneckiego i Radomszczańskiego. Cieszymy się ogromnie i będziemy za wszystkich trzymać kciuki. :-)
Program Konkursu:
09.00 - 10.00 - Weryfikacja Uczestników
10.00 - 12.00 - Przesłuchania
12.00 - Ogłoszenie wyników, występy laureatów.
Serdecznie zapraszamy :-)


Organizatorzy

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
"KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ"
Pod hasłem „Wolni i Niepodlegli”


Organizator: Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Dobromierzu

 

1. Cele konkursu:
• Upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości.
• Promowanie kreatywności w podejściu do hasła „Wolni i Niepodlegli” tak, by skłonić młodzież do stworzenia własnej, indywidualnej definicji wolności i niepodległości poprzez wypowiedzi artystyczne.
• Podnoszenie świadomości o wydarzeniach związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.
• Podkreślenie różnorodności działań i dążeń, prowadzących do niepodległości.
• Wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową - wolność, solidarność oraz poszanowanie godności człowieka.
• Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny.
• Kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa.
• Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.
• Promowanie utalentowanej młodzieży.
• Wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów.

2. Zasięg Konkursu: ogólnopolski

3. Termin:
21 kwietnia 2018 r. godz. 10.00

4. Miejce:
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu ul. Włoszczowska 5, 29- 120 Kluczewsko
5. Regulamin:
- Konkurs jest imprezą otwartą, w której udział mogą wziąć dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół średnich i powyżej.
- Konkurs skierowany jest do recytatorów indywidualnych.
- Tematem przewodnim jest hasło „Wolni i Niepodlegli”. Zachęcamy do sięgania po repertuar świadczący o kreatywnym i własnym podejściu do znaczenia słów „wolność” i „niepodległość”.
- Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz i fragment prozy związane z tematem przewodnim. Łączny czas trwania prezentacji jednego recytatora w kategorii klas I- III i IV – V nie może przekraczać 5 minut, a w pozostałych kategoriach 7 minut.
- Kategorie wiekowe:
1. szkoły podstawowe klasy I-III (wiersz i proza )
2. szkoły podstawowe klasy IV-V (wiersz i proza )
3. szkoły podstawowe klasy VI-VII (wiersz i proza )
4. uczniowie klas gimnazjalnych (wiersz i proza)
5. uczniowie szkół średnich i powyżej (wiersz i proza)
• W poszczególnych kategoriach wiekowych uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie, laureaci - wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do konkursu.
• W jednej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie 1 wykonawcę ze szkoły. Prosimy o przeprowadzenie wcześniejszych eliminacji szkolnych.
- Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. (44)7814859, a kartę zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu Dobromierz, ul. Włoszczowska 29- 120 Kluczewsko lub e-mailem na adres:zpsdobromierz@poczta.fm
- Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2018r.
- Trzyosobowe Komisje Konkursowe w poszczególnych kategoriach wiekowych, powołane przez organizatora, oceniać będą dobór repertuaru dostosowany do tematyki konkursu, wieku i możliwości recytatorskich, walory głosowe, własną interpretację utworu, indywidualność artystyczną.
- Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się po przesłuchaniach konkursowych podczas uroczystej części artystycznej.
- Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

6. Przepisy ogólne:
- Nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.
- Kolejność prezentacji ustala organizator.
- Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące terminu lub godziny konkursu podane zostaną tylko zainteresowanym, którzy w wyznaczonym czasie zgłoszą swój udział w eliminacjach.
- Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów ich wizerunku oraz materiałów konkursowych.
- Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu (44)7814859.
- Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymują:
• Regulamin konkursu,

• Kartę zgłoszenia do konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy :-)


Organizatorzy

 

[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszeniowa

Karta zgłoszeniowa w formacie .doc

[pobierz] 0.2 MB karta-zgloszeniowa

Karta zgłoszeniowa w formacie .pdf