IX Konkurs


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja


Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu zaprasza na:

IX Konkurs Recytatorski Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej 
Pod hasłem: „Wolność grobami znaczona”

 

Organizator: Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele SP w Dobromierzu

 

Cele konkursu:
• Oddanie hołdu tym, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.
• Upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości.
• Podkreślenie różnorodności działań i dążeń, prowadzących do wolności i niepodległości.
• Wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową - wolność, solidarność oraz poszanowanie godności człowieka.
• Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny.
• Kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa.
• Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.
• Promowanie utalentowanej młodzieży.
• Wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów.

 

Zasięg: ogólnopolski

 

Termin: 26 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

 

Miejsce:
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu ul. Włoszczowska 5, 29- 120 Kluczewsko

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2019 r.

 

Regulamin Konkursu:


- Konkurs jest imprezą otwartą, w której udział mogą wziąć dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i powyżej.
- Konkurs skierowany jest do recytatorów indywidualnych.
- Tematem przewodnim jest hasło „Wolność grobami znaczona”. Zachęcamy do sięgania po repertuar świadczący o kreatywnym i własnym podejściu do znaczenia słów „wolność” i „niepodległość”.
- Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz i fragment prozy związane z tematem przewodnim. Łączny czas trwania prezentacji jednego recytatora w kategorii klas I- III i IV – V nie może przekraczać 5 minut, a w pozostałych kategoriach 7 minut.


- Kategorie wiekowe:
1. szkoły podstawowe klasy I-III (wiersz i proza )
2. szkoły podstawowe klasy IV-V (wiersz i proza )
3. szkoły podstawowe klasy VI-VII (wiersz i proza )
4. uczniowie klas ósmych, gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (wiersz i proza).


• W poszczególnych kategoriach wiekowych uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie, laureaci - wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do konkursu.
• W jednej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie 1 wykonawcę ze szkoły. Prosimy o przeprowadzenie wcześniejszych eliminacji szkolnych.
- Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. (44) 7814859, a kartę zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Dobromierzu Dobromierz, ul. Włoszczowska 29- 120 Kluczewsko lub e-mailem na adres: sekretariat@zpsdobromierz.pl
- Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2019 r.


- Trzyosobowe Komisje Konkursowe w poszczególnych kategoriach wiekowych, powołane przez organizatora, oceniać będą dobór repertuaru dostosowany do tematyki konkursu, wieku i możliwości recytatorskich, walory głosowe, własną interpretację utworu, indywidualność artystyczną.
- Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się po przesłuchaniach konkursowych podczas uroczystej części artystycznej.
- Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Przepisy ogólne:
- Nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.
- Kolejność prezentacji ustala organizator.
- Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące terminu lub godziny konkursu podane zostaną tylko zainteresowanym, którzy w wyznaczonym czasie zgłoszą swój udział w eliminacjach.
- Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów ich wizerunku oraz materiałów konkursowych.
- Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu (44) 7814859.
- Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymują:
• Regulamin konkursu • Kartę zgłoszenia do konkursu

 

Serdecznie zapraszamy


Organizatorzy

 

[pobierz] 0.2 MB karta-zgloszeniowa-do-konkursu

Karta zgłoszeniowa do Konkursu Recytatorskiego

"Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej"

format .pdf

[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszeniowa-do-konkursu

Karta zgłoszeniowa do Konkursu Recytatorskiego

"Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej"

format .doc