O szkole


RODO

Administratorem danych jest Zespół Przedszkolno - Szkolny w Dobromierzu z siedzibą przy ul. Włoszczowskiej 5, 29-120 Kluczewsko, woj. świętokrzyskie


Nasz e-mai: sekretariat@zpsdobromierz.pl, a nr telefonu 44 781 4859.

Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest Pan Leszek Wasela, z którym skontaktujesz się e-mailem: leszek.wasela@vp.pl .