Dla rodzica


WYWIADÓWKA

 

Wywiadówka śródsemestralna odbędzie się 24 listopada 2016 roku o godzinie 18.00. Tematem wiodącym będą osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze naszych uczniów. Ze względu na ważność bardzo proszę o niezawodne przybycie wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych.

Godzinę wcześniej odbędzie się spotkanie Oddziałowych Rad Rodziców.

 

Dyrektor

RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Anna Ciszewska

Zastępca Przewodniczącej: Paulina Wolniewicz

Sekretarz: Małgorzata Borkowska

Skarbnik: Justyna Świercz

 

 

Komisja Rewizyjna:

Marta Rösner

Barbara Bańcer

Piotr Biało

 

 

 

* pogrubienie oznacza osobę oddelegowaną do Rady Rodziców

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Przedszkole (Grupa I)

1. Marta Rösner

2. Paulina Wolniewicz

3. Aleksandra Tkacz

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Przedszkole (Grupa II)

1. Patrycja Zasada

2. Joanna Bakalarz

3. Aleksandra Bańcer

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa I

1. Małgorzata Borkowska

2. Justyna Świercz

3. Aneta Strychalska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa II

1. Paulina Wolniewicz

2. Anna Jaworska

3. Ewelina Kupis

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa III

1. Piotr Biało

2. Sylwia Szydłowska

3. Magdalena Nowak

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa IV

1. Albina Marcinkowska

2. Katarzyna Potapczuk

3. Anna Nowakowska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa V

1. Sylwia Bugajniak

2. Anna Czerwińska

3. Kamila Jakubowska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa VIa

1. Małgorzata Borkowska

2. Magdalena Bujak

3. Justyna Futerska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa VIb

1. Justyna Staszczyk

2. Karina Pierzyna

3. Anna Czerwińska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa VII

1. Barbara Bańcer

2. Katarzyna Gusta

3. Aneta Nowak

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa VIII

1. Anna Ciszewska

2. Monika Zaborska

3. Aleksandra Staszczyk

 

 

02.02.2019

Rekrutacja 2019/2020 – materiały informacyjne MEN

 

 

Przedstawiamy Państwu materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Dyrekcja

10.09.2018

Egzamin Ósmoklasisty

 

Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

 

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.
Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii.
Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 15 - 17 kwietnia 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
W razię wątpliwości zaprasazamy do kontaktu z wychowawcami i dyrekcją.

Robert Dzierzgw

10.09.2018

Organizacja dowozu uczniów

 

W zakładce Dokumentacja szkolna dostępne są informacje na temat organizacji dowozów i odwozów uczniów Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu. Harmonogram i rozkład przystanków autobusu obowiązuje od 04 września. W razie dodatkowych potrzeb zapraszamy do kontaktu z wychowawcami i dyrekcją szkoły.

Dyrekcja

21.02.2017

Szanowni Państwo,


w związku z wdrażaniem reformy edukacji w dniach 20.02.2017 r. – 9.03.2017 r. odbędą się spotkania dla nauczycieli oraz rodziców uczniów świętokrzyskich szkół/placówek.
Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
We wszystkich powiatach spotkania:
- dla NAUCZYCIELI rozpoczynają się o godzinie 14.00. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji dla nauczycieli.
- dla RODZICÓW rozpoczynają się o godzinie 16.00. Rodzice chcący wziąć udział w spotkaniach nie rejestrują się poprzez stronę internetową. Listy obecności będą dostępne na miejscu.

POWIAT WŁOSZCZOWSKI:

6 marca 2017 r.
godz. 14.00
Nauczyciele
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
ul. Partyzantów 24
Zarejestruj się
godz. 16.00
Rodzice
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
ul. Partyzantów 24

Dyrektor

Zabawa Choinkowa
Zabawa Choinkowa

RADA RODZICÓW ZPS I PG W DOBROMIERZU


serdecznie zapraszają na Zabawę Choinkową,

która odbędzie się 28 STYCZNIA 2017r. o godz.2000
Zapewniamy:

  • oprawę muzyczną: DJ,
  • dwa gorące dania,
  • zimną płytę.

Cena: 50 zł. za osobę.

Zapisy przyjmujemy do dnia 20 stycznia 2017 pod numerem tel.: 665842186 lub 782155069
Miejsce zabawy: SALA OSP W DOBROMIERZU

 

Organizatorzy

Wywiadówka
Wywiadówka

WYWIADÓWKA

 

Wywiadówka śródsemestralna odbędzie się 24 listopada 2016 roku o godzinie 18.00. Tematem wiodącym będą osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze naszych uczniów. Ze względu na ważność bardzo proszę o niezawodne przybycie wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych.

Godzinę wcześniej odbędzie się spotkanie Oddziałowych Rad Rodziców.

 

Dyrektor

Wybory Patrona
Wybory Patrona

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbywają się wybory Patrona dla Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. Kampanię poprzedzającą oraz wybory zorganizowali i przeprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z Samorządami Klasowymi Szkoły. O wynikach poinformujemy w najbliższym czasie.

Opiekun SU

Zostań Sponsorem
Zostań Sponsorem

ZOSTAŃ SPONSOREM

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć nasze podjęte działania zakupu sztandaru oraz organizacji uroczystości nadania imienia dla Szkoły Podstawowej w Dobromierzu.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel./ fax 44 781 48 59

e-mail: zpsdobromierz@poczta.fm


lub o dobrowolne wpłaty w postaci darowizny.

 

numer konta Rady Rodziców:
50 1020 2733 0000 2902 0068 5271

 

Przewodnicząca Rady Rodziców
Dyrektor Zespołu

Rada Rodziców
Rada Rodziców

TERMIN NASTĘPNEGO SPOTKANIA

W związku z wszczętą procedurą nadania imienia dla szkoły podstawowej ustalono termin spotkania Oddziałowych Rad Rodziców na 20 październiaka o godzinie 16.30. Tematem wiodącym będzie wytypowanie patrona dla szkoły oraz głosowanie nad przyjęciem kandydatury do przedstawienia Dyrektorowi Zespołu.

Ze względu na ważność tematu serdecznie zapraszamy i prosimy o niezawodne przybycie. 

Anna Ciszewska

Razem Łatwiej
Razem Łatwiej

Uchwała Nr 3/ 2016/2017
Rady Rodziców Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Dobromierzu

z dnia 06.10.2016 r.

w sprawie uchwalenia wysokości składki wnoszonej przez rodziców i prawnych opiekunów dziecka na rzecz Rady Rodziców Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Dobromierzu

 

Na podstawie art. 54 ust.8 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia:

§1


Uchwalić wysokość składki dokonywanej przez rodziców i prawnych opiekunów dziecka wg. następujących zasad:
a) na Radę Rodziców składka od rodziny w kwocie 45,00 zł za cały rok szkolny /pierwsze dziecko/;
b/ na Radę Rodziców składka od rodziny w kwocie 35,00 zł za cały rok szkolny /drugie dziecko/;

c/ na Radę Rodziców składka od rodziny w kwocie 25,00 zł za cały rok szkolny /trzeciedziecko/;

d/ czwarte i następne dziecko zastaje zwolnione.

 

§2


Wysokość składki obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.

 

§3


Zasady wydatkowania funduszy określa plan finansowy uchwalany na każdy rok szkolny oraz regulamin Rady Rodziców.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Anna Ciszewska

Uchwała została przyjęta ilością głosów:
Głosowało: 8 osób
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

06.10.2016r., godz. 16:30
06.10.2016r., godz. 16:30

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca Rady Rodziców serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 06 października o godzinie 16.30. W zebraniu będzie uczestniczył Dyrektor wraz z przedstawicielami Rady Pedagogicznej. 

Tematami wiodącymi będą sprawy organizacyjne, budżet rady na rok szkolny 2016/2017 oraz sprawy proceduralne dotyczące nadania imienia dla szkoły podstawowej. Serdecznie zapraszamy :-)

 

w roku szkolnym 2016/2017
w roku szkolnym 2016/2017

RADA RODZICÓW

w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca: Anna Ciszewska

Zastępca Przewodniczącej: Barbara Bańcer

Sekretarz: Aneta Jaworska- Parzuchowska

Skarbnik: Justyna Futerska

Członek: Anna Hyska

 

Komisja Rewizyjna: 

Wioletta Gaj

Jolanta Puchowska

Justyna Świercz

 

 

* pogrubienie oznacza osobę oddelegowaną do Rady Rodziców

 

 

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Przedszkole (Grupa I)

1. Anna Kowalczyk

2. Justyna Świercz

3. Estera Zalewska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Przedszkole (Grupa II)

1. Anna Ciszewska

2. Wioletta Gaj

3. Małgorzata Stobieniecka

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa I

1. Anna Hyska

2. Katarzyna Potapczuk

3. Albina Marcinkowska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa II

1. Dorota Bielska

2. Anna Borciuch

3. Marta Ruszczyk

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa IIIa

1. Justyna Futerska

2. Magdalena Bujak

3. Małgorzata Borkowska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa IIIb

1. Katarzyna Sztandera

2. Joanna Bakalarz

3. Anna Delczyk

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa IV

1. Barbara Bańcer

2. Marianna Bernacka

3. Katarzyna Gusta

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa V

1. Anna Ciszewska

2. Konieczna- Cyran Justyna

3. Mariusz Gacek

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa VIa

1.Iwona Nasiadek

2. Ewa Tatar

3. Jolanta Puchowska

 

Oddziałowa Rada Rodziców: Klasa VIb

1. Aneta Jaworska Parzuchowska

2. Wioletta Gaj

3. Krystyna Steczkowska