Oferty pracy:


NAUCZYCIEL:

Aktualnie nie posiadamy wolnych etatów pracy.

Zawarcie stosunku pracy:

1. Rekrutacja.

2. Wstępne badania lekarskie.

3. Szkolenie bhp.

 4. Dokumenty dla pracodawcy.

 5. Umowa o pracę.

 6. Zgłoszenie pracownika do ZUS.

 

Wymagania:

Wykształcenie: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.)

Dodatkowo mile widziane:

Obsługa komputera: pakiet MS Office 365, dokumentacja procesu edukacyjnego pakiet Progman