Plan Daltoński


30.03.2019

Zajęcia otwarte- Plan Daltoński w Naszym Przedszkolu

 

W ostatnim tygodniu marca w Publicznym Przedszkolu w Dobromierzu odbyły się zajęcia otwarte pt. „List od Pani Wiosny”. Wzięli w nich udział rodzice i nauczycieli naszej szkoły, dyrektorzy i nauczyciele z zaproszonych szkół oraz pracownik Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Kielc. W czasie spotkania dzieci zaprezentowały gościom wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz wizualizacji, niezbędnych do realizacji innowacji pedagogicznej w naszym przedszkolu- Planu Daltońskiego.
Zajęcia rozpoczęły się od rozwiązywania zagadek o tematyce wiosennej, przeliczania i zaznaczania sylab. Następnie wszyscy uczestniczyli w zabawie integracyjnej ,,Wiosenny deszczyk i wietrzyk”, w czasie której dzieci osuszały swoim oddechem suknię Pani Wiosny, a gdy usłyszały dźwięk padającego deszczu chowały się pod ogromny parasol, trzymany przez gości. Czas zabawy odmierzał zegar daltoński. Kolejnymi zadaniami od Pani Wiosny były: praca w zespołach mieszanych wiekowo, wspólne zaśpiewanie piosenki z podziałem na głosy oraz wykonanie pracy plastycznej według instrukcji. Dzięki zastosowaniu ,,sygnalizatora świetlnego” zadanie plastyczne motywowało dzieci do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Zebrani mogli ponadto zaobserwować jak przedszkolaki administrują i monitorują własne działania edukacyjne z wykorzystaniem tablicy zadań. Jest to wspaniałe narzędzie motywujące dzieci do planowania swojej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Efekty pracy dzieci można obejrzeć na przedszkolnej wystawie prac plastycznych.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze wspólnej zabawy. A dzięki tej formie zajęć goście zapoznali się ze sposobem pracy nauczyciela. Obserwowali dzieci w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mieli możliwość poznać osiągnięcia swojej pociechy oraz zachowania w czasie zajęć dydaktycznych. Mogli porównać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami. Włączanie rodziców natomiast w edukację dzieci już od przedszkola jest formą akceptowaną i praktykowaną w naszej szkole. Na koniec dnia przedszkolaki były bardzo zadowolone z odwiedzin i pełne wrażeń po integrujących zajęciach z zaproszonymi gośćmi.

 

Urszula Stanik

Doskonalenie zawodowe


Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości.
Konkurencyjny rynek pracy modyfikuje wymagania stawiane nauczycielom i szkole. Również system awansu zawodowego motywuje nauczycieli do doskonalenia, które wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Wspaniałą formą rozwoju jest obserwacja i dzielenie się doświadczeniami. Dlatego tez w minionym tygodniu wychowawczynie przedszkolaków wraz z dyrektorem wzięli udział w zajęciach otwartych, zorganizowanych przez zaprzyjaźnione Przedszkole Publiczne nr 16 „Kolorowa Akademia” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Placówka ta w 2011 roku otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Przedszkola Daltońskiego i jest inspiracją dla Publicznego Przedszkola w Dobromierzu do wdrażania innowacji pedagogicznej "Edukacja daltońska w przedszkolu". Podczas pobytu nauczyciele obserwowali przyjazną przestrzeń edukacyjną oraz podziwiali samodzielne funkcjonowanie przedszkolaków, dzięki wykorzystaniu pomocy z planu daltońskiego. Cennym źródłem informacji była również wymiana doświadczeń z pedagogami pracującymi w/w metodą. Dziękujemy Pani Dyrektor Katarzynie Dryjas za zaproszenie i dobre rady, które zapewne wdrożymy w pracy naszego przedszkola.


Dyrektor

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem, w którym nasza placówka rozpoczęła wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej Planu Daltońskiego. Podwaliny tego systemu pracy stworzyła na początku XX wieku Amerykanka Helen Parkhurst. Celem jej modułu edukacyjnego było osiągnięcie równowagi pomiędzy talentami każdego dziecka a potrzebami społeczeństwa. Autorka w szczególności skupiła się na:

dostosowaniu programu do potrzeb, zainteresowań i umiejętności indywidualnego ucznia,
promowaniu zarówno niezależności, jak i zaufania do innych,
polepszenia zdolności interpersonalnych ucznia oraz poczuciu odpowiedzialności za innych.


Trzy główne zasady, na których opiera się plan daltoński to:

uczenie się samodzielności,
uczenie się odpowiedzialności,
uczenie się współpracy.

Dyrektor

[pobierz] 0.1 MB wyksztalcenie-wedlug-planu-daltonskiego

Wykształcenie według Planu Daltońskiego

[pobierz] 1.2 MB dalton-jako-instrument-pomiarowy-dla-nowoczesnej-e

Dalton jako instrument pomiarowy dla nowoczesnej edukacji