O szkole


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

15.03.2019

“… Naród, który nie szanuje swojej przeszłości
Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
I nie ma prawa do przyszłości …”

Józef Piłsudski

 

Forum Oświatowe
„Murawy Dobromierskie” 2019

8.00 – Powitanie i rozpoczęcie Forum

Panel artystyczny „Mały artysta”

8.20 – 10.20 – warsztaty plastyczne „Wiosna ach to Ty”
12.00 – 15.00 - ekspozycja wykonanych prac

Prowadzący:
M. Dragan, M. Dorożyńska, M. Delczyk

 

Panel bezpieczeństwa „Potrafię ratować”

08.45 – 09.05 - Prezentacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
09.15 – 10.40 – pierwsza pomoc w praktyce
11.00 – 11.40 - Miasteczko Ruchu Drogowego
12.00 – 12.30 – „Jak sobie radzić z cyberprzemocą i jak pomóc innym?”
12.00 – 12.30 - Miasteczko Ruchu Drogowego
13.00 – 14.00 - Jak sobie radzić z przykrymi emocjami./ Asertywność w pigułce.

Prowadzący:
Ratownicy WOPR Kielce
Policjanci KP Policji we Włoszczowie
Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie

 

Panel bankowości:

09.15 – 10.40 – Zajęcia warsztatowe „Korzystam z usług banku”
11.00 – 11.40 – Zajecia warsztatowe „Podejmij wyzwanie. Oszczędzaj!”

Prowadzący:

Pracownicy Banku PKO BP o/Włoszczowa

 

Panel doradztwa zawodowego „Zaplanuj swoją przyszłość”

9.15 – 10.40 – prezentacja szkół ponadpodstawowych z Włoszczowy i Przedborza
8.00 – 15.00 – ekspozycje ofert edukacyjnych

Prowadzący:
Uczniowie i Nauczyciele ZSP Nr 1 we Włoszczowie, ZSP Nr 2 we Włoszczowie, ZSP Nr 3 we Włoszczowie, ZSP w Przedborzu

 

Panel historyczny „Nasza Mała Ojczyzna”

8.20 – 8.40 – Portal historyczny „MapaPamieci.net”
11.00 – 11:40 – Spotkanie z Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem
13.00 – 14.00 – Walory przyrodniczo – widokowe Rezerwatów Bukowa Góra i Murawy Dobromierskie

Prowadzący:
Minister ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Prezes Stowarzyszenia rekonstrukcji Historycznych „Jodła” Dionizy Krawczyński

 

Panel samorządności „Młodzież w zarządzaniu”:

08.05 – 08.15 - Prezentacja Młodzieżowej Rada Gminy Kluczewsko
13.00 – 14.00 – zajęcia warsztatowe „Samorządność młodzieży na przykładzie samorządu szkolnego”

Prowadzący:
Wójt Gminy Kluczewsko

Przewodniczący rady Gminy Kluczewsko
Przedstawiciele MRG Kluczewsko
Pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

14.00 – podsumowanie Forum
14.10 - zakończenie

W obecności pocztów sztandarowych podsumowanie oraz przemówienia zaproszonych gości.