Rozwijanie kompetencji cyfrowych


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Projekt „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Ug Kluczewsko"

 

Projekt ten jest realizowany przez Gminę Kluczewsko w Szkole Podstawowej w Dobromierzu, Szkole Podstawowej w Kluczewsku, Szkole Podstawowej w Komornikach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).

Zajęcia odbywają się będą w budynku Naszej Szkoły oraz w Kluczewsku i Komornikach. Celem projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się u uczniów, w tym w Szkole Podstawowej w Dobromierzu (95 uczniów). Projekt jest realizowany od 01.09.2018 r. do 30.06.2020r.

 

Dyrekcja

Język angielski

[pobierz] 0.9 MB dydaktyczno-wyrownawcze

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla SP w Dobromierzu

I kwartał 2019 roku

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Chuda

[pobierz] 0.2 MB rozwijajace

Harmonogram zajęć rozwijających z języka angielskiego dla SP w Dobromierzu

I kwartał 2019 roku

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Chuda

[pobierz] 0.1 MB 9f5mamfirme.pl

Harmonogram zajęć rozwijających z języka angielskiego dla SP w Dobromierzu

I kwartał 2019 roku

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Ławińska

Język polski

[pobierz] 0.6 MB zajecia-rozwijajace-z-jezyka-polskiego

Harmonogram zajęć rozwijających z języka polskiego dla SP w Dobromierzu

I kwartał 2019 roku

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Ewa Bakalarz

[pobierz] 0.1 MB zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-z-jezyka-polskiego

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla SP w Dobromierzu

I kwartał 2019 roku

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Edyta Delczyk - Wasela