eTwinning


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

@Bezpieczni w sieci

ID 186966

 

Języki:

Deutsch, English, polski

 

Grupa wiekowa:
Od 9 do 14

 

Przedmioty
edukacja medialna , informatyka/ICT , języki obce , matematyka/geometria , muzyka , nauki przyrodnicze , przedmioty w szkole podstawowej , sztuka , teatr , technologia

 

Współpracujące Szkoły:

1) Marta Krzysztofik, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach, Polska
2) Joanna Zaręba, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Polska
3) Renata Kłys, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym, Polska
4) Robert Dzierzgwa, Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Dobromierzu, Polska
5) Sebastian Olczyk, Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Dobromierzu, Polska
6) Teresa Dmochowska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Polska

 

 

O projekcie:
Projekt będzie dotyczył bezpiecznego poruszania się w sieci. Uczniowie wykonają prezentacje, filmiki, logo projektu, QRkody, plakaty, broszurki, quizy, karty pracy.

 

Cele:
- rozwijanie umiejętności współpracy,
- uświadomienie potrzeby ochrony swojej prywatności w sieci,
- ćwiczenie umiejętności posługiwania się TIK,
- umiejętność rozpoznawania zagrożeń w sieci i radzenia sobie z nimi.

 

Postęp działań:
- zapoznanie się uczniów,
- konkurs na logo projektu,
- ankieta dotycząca zagrożeń w sieci (pretest, posttest),
- wystawa plakatów pod hasłem „Bezpieczni w sieci – działajmy razem”,
- prezentacja multimedialna dotycząca zagrożeń i korzyści płynących z Internetu,
- „Jak poradzić sobie z trudną sytuacją w sieci?” – scenki, drama – film o charakterze profilaktycznym.

 

Spodziwane rezultaty:
- zgromadzenie wypracowanych przez uczniów i nauczycieli materiałów na TwinSpace, stronach internetowych szkół, YT,
- większa świadomość uczniów podczas poruszania się w sieci,
- nawiązanie współpracy,
- promocja szkół.