Zajęcia pozalekcyjne


LUKS "START" DOBROMIERZ

.

 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Start Dobromierz został założony w maju 1997 roku, jako stowarzyszenie prawne, mające za swój główny cel organizowanie czasu pozalekcyjnego dzieci i młodzieży z terenu i okolic Dobromierza.

Początkowo działalność ta ograniczała się jedynie do pracy z uczniami szkoły. Jednak z upływem czasu praca w obrębie klubu rozszerzyła się o szeroką współpracę z absolwentami szkoły oraz z rodzicami uczniów. Z roku na rok wzrasta wartość społeczna działalności Startu Dobromierz. W początkowej fazie swojego istnienia prowadzący zajęcia stawiał sobie za główny priorytet przygotowywanie uczniów do zawodów i rozgrywek w ramach WSZS. Uczniowie małej, prowincjonalnej miejscowości w niedługim czasie zaczęli osiągać sukcesy sportowe na szczeblu gminnym, rejonowym powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Zwycięstwa odnoszone były na bardzo szerokim polu działalności sportowej, m.in.: lekkoatletyka (biegi, skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż, sztafeta 4x100m.), piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka i siatkówka.

W niedługim czasie zawodnicy i drużyny zaczęły odnosić znaczące sukcesy dla sportu szkolnego oraz promocji naszej miejscowości. Jednak to był, jak się okazało, początek i minimalny zakres istnienia uczniowskiego klubu sportowego. W porozumieniu z władzami szkolnymi oraz przy głębokiej współpracy z władzami samorządowymi, klub zaczął organizować życie sportowe nie tylko Dobromierza, ale i całej gminy Kluczewsko. Poza tym, w ciągu ostatnich lat działalność klubu wzbogaciła się o prowadzenie sekcji siatkarskiej oraz sekcji piłki nożnej. Szkolenie w obrębie poszczególnych sekcji jest prowadzone w kilku grupach wiekowych. Pierwszy kontakt z mają uczniowie szkoły podstawowej. Drugą grupą są uczniowie miejscowego gimnazjum. Następną drużynę stanowią nasi absolwenci, którzy reprezentują Dobromierz i gminę w wielu imprezach o zasięgu między gminnych czy międzypowiatowych. Należy również wspomnieć w tym miejscu o drużynie nauczycielskiej, która również odnosi sukcesy w rywalizacji sportowej.

I tu nie kończy się działalność klubu. Widząc bardzo duże potrzeby i wnoszony wkład członków klubu w pomoc innym, potrzebującym, LUKS START Dobromierz zaczął włączać do swojej pracy organizowanie imprez charytatywnych. Jako pierwsi w gminie włączyliśmy się do organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która już kilkanaście lat dźwięcznie gra w Dobromierzu, zbierając przy tym środki finansowe, które są przekazywane na potrzeby fundacji. Pomagaliśmy także naszym Zuchom przy organizacji akcji I Ty możesz zostać Św. Mikołajem.

Klub współpracuje z Gminą Kluczewsko, Gminnym Klubem Sportowym w Kluczewsku, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją oraz z wieloma Partnerami i Sponsorami. Działalność Klubu jest również dostrzegana w środowisku lokalnym, o czym świadczy uzyskiwana pomoc na organizację imprez.

Styczeń 2015 roku okazał się być szczególnym w naszej dotychczasowej działalności. To właśnie wówczas powstał pomysł zarejestrowania drużyny w rozgrywkach PZPS. Po nawiązaniu kontaktu z naszymi Sponsorami oraz Partnerami zgłosiliśmy drużynę do rozgrywek IV Świętokrzyskiej Ligi Siatkówki, w której udanie zadebiutowaliśmy 23 października 2015 roku, meczem w Masłowie.

Podsumowując już ponad dziesięcioletnią działalność klubu można powiedzieć, iż podjęte działania zostały pozytywnie przyjęte, a ich ewaluacją jest ich rok roczne powtarzanie, które wynika z ogromnej potrzeby sportowców- amatorów.

Do największych imprez sportowo– rekreacyjnych, organizowanych przez nasz klub z pewnością można zaliczyć:
- Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i Pracowników Oświaty;
- Amatorską Ligę Piłki Siatkowej "Murawy Dobromierskie" (ALPS);
- Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej;
- Turniej Piłki Siatkowej w ramach WOŚP;
- Turnieje Charytatywne w Piłce Siatkowej.

 

więcej: http://startdobromierz.pl

 

Nasz Roczek :-)
Nasz Roczek :-)

 


 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDZANIA

 W czerwcu 2013r. świętowaliśmy pierwszą rocznicę działalności SKO. Uczniowie należący do Kasy przygotowali przedstawienie pt. „Poznaj moc oszczędzania”. Wszystkim członkom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i gadżety SKO. Na uroczystość przybyli przedstawiciele PKO BP we Włoszczowie. Urodziny nie mogą odbyć się bez toru, na naszych były aż dwa. Opiekunem SKO jest Pani Maria Chrzanowska.

"Bystre oczy"
"Bystre oczy"

GROMADA ZUCHOWA "BYSTRE OCZY"

 

Gromada zuchowa skupia 35 uczniów z klas I-III. Głównymi celami działalności zuchowej są: kształtowanie u dzieci postaw, a w szczególności postawy patriotyzmu, kultywowanie tradycji i zwyczajów narodowych, wyrabianie szacunku dla przyrody i rozwijanie aktywności fizycznej. Powyższe cele realizowane będą między innymi poprzez następujące formy działalności:
– zbiórki
– wycieczki autokarowe
– rajdy piesze
– udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym
– przygotowywanie akademii i innych uroczystości.
Opiekunem jest Pani Beata Zięba.