Plan Daltoński


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem, w którym nasza placówka rozpoczęła wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej Planu Daltońskiego. Podwaliny tego systemu pracy stworzyła na początku XX wieku Amerykanka Helen Parkhurst. Celem jej modułu edukacyjnego było osiągnięcie równowagi pomiędzy talentami każdego dziecka a potrzebami społeczeństwa. Autorka w szczególności skupiła się na:

dostosowaniu programu do potrzeb, zainteresowań i umiejętności indywidualnego ucznia,
promowaniu zarówno niezależności, jak i zaufania do innych,
polepszenia zdolności interpersonalnych ucznia oraz poczuciu odpowiedzialności za innych.


Trzy główne zasady, na których opiera się plan daltoński to:

uczenie się samodzielności,
uczenie się odpowiedzialności,
uczenie się współpracy.

Dyrektor

[pobierz] 0.1 MB wyksztalcenie-wedlug-planu-daltonskiego

Wykształcenie według Planu Daltońskiego

[pobierz] 1.2 MB dalton-jako-instrument-pomiarowy-dla-nowoczesnej-e

Dalton jako instrument pomiarowy dla nowoczesnej edukacji