Plan Daltoński


Doskonalenie zawodowe


Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości.
Konkurencyjny rynek pracy modyfikuje wymagania stawiane nauczycielom i szkole. Również system awansu zawodowego motywuje nauczycieli do doskonalenia, które wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Wspaniałą formą rozwoju jest obserwacja i dzielenie się doświadczeniami. Dlatego tez w minionym tygodniu wychowawczynie przedszkolaków wraz z dyrektorem wzięli udział w zajęciach otwartych, zorganizowanych przez zaprzyjaźnione Przedszkole Publiczne nr 16 „Kolorowa Akademia” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Placówka ta w 2011 roku otrzymała Międzynarodowy Certyfikat Przedszkola Daltońskiego i jest inspiracją dla Publicznego Przedszkola w Dobromierzu do wdrażania innowacji pedagogicznej "Edukacja daltońska w przedszkolu". Podczas pobytu nauczyciele obserwowali przyjazną przestrzeń edukacyjną oraz podziwiali samodzielne funkcjonowanie przedszkolaków, dzięki wykorzystaniu pomocy z planu daltońskiego. Cennym źródłem informacji była również wymiana doświadczeń z pedagogami pracującymi w/w metodą. Dziękujemy Pani Dyrektor Katarzynie Dryjas za zaproszenie i dobre rady, które zapewne wdrożymy w pracy naszego przedszkola.


Dyrektor

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem, w którym nasza placówka rozpoczęła wdrażanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej Planu Daltońskiego. Podwaliny tego systemu pracy stworzyła na początku XX wieku Amerykanka Helen Parkhurst. Celem jej modułu edukacyjnego było osiągnięcie równowagi pomiędzy talentami każdego dziecka a potrzebami społeczeństwa. Autorka w szczególności skupiła się na:

dostosowaniu programu do potrzeb, zainteresowań i umiejętności indywidualnego ucznia,
promowaniu zarówno niezależności, jak i zaufania do innych,
polepszenia zdolności interpersonalnych ucznia oraz poczuciu odpowiedzialności za innych.


Trzy główne zasady, na których opiera się plan daltoński to:

uczenie się samodzielności,
uczenie się odpowiedzialności,
uczenie się współpracy.

Dyrektor

[pobierz] 0.1 MB wyksztalcenie-wedlug-planu-daltonskiego

Wykształcenie według Planu Daltońskiego

[pobierz] 1.2 MB dalton-jako-instrument-pomiarowy-dla-nowoczesnej-e

Dalton jako instrument pomiarowy dla nowoczesnej edukacji